Zwolnienia grupowe w Orange Polska w latach 2018 - 2019

W dniu 5 grudnia 2017 r. zakończyły się rozmowy dotyczące  Umowy Społecznej na lata 2018-2019, prowadzone w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych z przyczyn nie dotyczących pracownika.

W trakcie 20-dniowych negocjacji strony ustaliły m,in. wysokość dodatkowych odszkodowań z tytułu odejść  dobrowolnych, których wysokość ograniczono do maksymalnie 2680 pracowników w najbliższych dwóch latach. Zabezpieczono środki na kontynuowanie programu Przyjazne Środowisko Pracy i opiekę medyczną, pakiet alokacyjny, centralny fundusz socjalny oraz wzrost wynagrodzeń w latach 2018-2019.

Strony Umowy zadeklarowały chęć takiego kształtowania stosunków pracy w Firmie, aby umożliwić pracownikom świadome podejmowanie decyzji dotyczących kariery zawodowej w dłuższej perspektywie czasu z uwzględnieniem możliwości pogłębienia czy zmiany kompetencji w oparciu o oferowane przez Firmę programy szkoleniowe, doradztwo w Centrum Rekrutacji i Rozwoju, programy alokacyjne dla tych, którzy będą podejmować pracę poza miejscem zamieszkania a także pakiety osłonowe dla tych, którzy zdecydowaliby się na kontynuowanie kariery poza Orange Polska S.A.

Umowa Społeczna jest ofertą Zarządu Orange Polska  globalnego podejścia do zgłaszanych przez związki zawodowe i pracowników postulatów, na które składają się:

  • ograniczenie odejść pracowników do niezbędnego minimum,
  • stworzenie możliwości podwyżek wynagrodzeń zasadniczych,
  • określenie miejsca i roli mobilności wewnętrznej, skutecznych programów alokacyjnych dla różnych grup zawodowych, rekrutacji w polityce zatrudnienia Firmy,
  • stworzenie pracownikom, z którymi pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę, możliwości skorzystania z udziału w programach wspomagających odnalezienie się na rynku pracy,
  • umożliwienie długoletnim pracownikom Firmy odejścia z firmy za godziwym odszkodowaniem.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami