Fundusz socjalny w Orange Polska

W dniu 8 listopada odbyła się Komisja Socjalna Orange Polska S.A. W porządku dziennym znalazły się :

  1. Sprawy bieżące.
  2. Rozpatrzenie wniosków o pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS innych spraw dotyczących pożyczek z ZŚS.
  3. Rozpatrzenie wniosków o bezzwrotną pomoc finansową z ZFŚS.
  4. Rozpatrzenie odwołań/podań dotyczących świadczeń socjalnych z ZFŚS.
  5. Sprawy różne.

W sprawach bieżących ustalono wytyczne do tworzenia harmonogramów dla Zespołów Socjalnych w Regionach. Tradycją lat ubiegłych zdecydowano o przyznaniu upominku świątecznego dla pracowników. Ustalono progi oraz wysokość upominku dla poszczególnych grup.

Szczegóły zostaną przekazane w komunikacie systemowym 22 listopada i od tego dnia do 22 grudnia będzie można składać wnioski. Rozpatrzono wnioski o pożyczki mieszkaniowe pozytywnie zaopiniowano 227 stan na dzień 11.10.2017r. są to kompletne wnioski. W dalszej części posiedzenia rozpatrzono wnioski o bezzwrotną pomoc finansową w tym 4 wnioski bez opinii Zespołu Socjalnego ponieważ wnioskodawcy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Omówiono i rozpatrzono wnioski/podania i odwołania dotyczące świadczeń socjalnych oraz zaakceptowano propozycję zmiany w harmonogramie zgłoszoną przez Zespół Socjalny w Regionie Południe.

Wstępny termin kolejnego spotkania Komisji ustalono na 6.12.2017r. OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Czesław Pastusiak, Ryszard Zielonka, Grzegorz Samborski.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami