Spór zbiorowy w Work Service i Wadwicz Grupa

logo wadwicz grupa

1 lipca 2017 r. Orange Polska S.A. przekazała do w trybie art. 23(1) kodeksu pracy część pracowników Sprzedaży Telefonicznej wraz zadaniami do Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. – agencji zatrudnienia, specjalizujących się m.in. w outsourcingu pracowniczym.

OMPT NSZZ „Solidarność” zgłosiła  tej sprawie zastrzeżenia do Orange Polska informując jednocześnie o tym wymienione spółki. Dotyczą możliwości w tym przypadku zastosowania art. 23(1) k.p.

Ze względu, na to że warunki pracy i uległy pogorszeniu, min. poprzez utratę uprawnień dotyczących m.in. Pracowniczego Funduszu Emerytalnego i Funduszy Socjalnych, Związek wystąpił w tej sprawie z żądaniami stworzenia odpowiedniej rekompensaty . Ponadto żądania dotyczą gwarancji nie pogarszania do końca 2020 r. uprawnień wynikających z PUZP i Umowy Społecznej.

Obecnie  w tej sprawie strony przedstawiły swoje  stanowiska i  rozpoczynają się rokowania  w ramach sporu zbiorowego

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami