Zmiana właścicielska w Eltel Networks

4 lipca br. w siedzibie ELTEL Networks S.A. w Luboniu, odbyło się zainicjonowane przez OMPT NSZZ „Solidarność” spotkanie z przedstawicielami nowego właściciela. Pracodawcę reprezentowali: Jarosław Siennicki - przedstawiciel nowego właściciela spółki BKJ sp. z o.o.. – członek Rady Nadzorczej ELTEL i Andrzej Zeibel – wiceprezes Zarządu ELTEL oraz Maja Romaszewska - Kierownik Kadr i Płac. OMPT NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Jerzy Iwaszkiewicz - przewodniczący KM OMPT, Waldemar Stawski - z-ca przewodniczącego, Robert Bąk - przewodniczący KO Rzeszów, Roman Froch - przewodniczący KO Górny Śląsk, Stanisław Kiezik - przewodniczący KO Wrocław.

Przedstawiciele pracodawcy potwierdzili, że warunki umowy o pracę zatrudnionych w spółce pracowników nie ulegną zmianie. Nie ma również obecnie planów istotnych zmian organizacyjnych z wyjątkiem powrotu do spółki wydzielonych wcześniej pracowników księgowości i obsługi kadrowo-płacowej. Przedstawiciel właściciela poinformował również, że do Sądu Gospodarczego został złożony wniosek o zmianę nazwy spółki.

Przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę na odejścia fachowców oraz w dalszym ciągu niskie zarobki i duże obciążenie pracą, przy niskim zatrudnieniu. Wskazali na oczekiwania załogi dotyczące zwiększenia wynagrodzenia i jednocześnie wzrostu zatrudnienia w strefach, które tego wymagają.

Przedstawiciele pracodawcy potwierdzili, że zgodnie z zawartym z OMPT NSZZ „Solidarność” w 2015 roku Porozumieniem, od 1 września br. nastąpi kolejny wzrost wynagrodzeń zasadniczych średnio o 6% brutto, dla co najmniej 90% pracowników zatrudnionych na stanowiskach serwisantów i dyspozytorów.

Ponadto przedstawiciele pracodawcy złożyli deklarację utworzenia systemu motywacyjnego, który umożliwi pracownikom uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia. Propozycja zostanie przedstawiona stronie związkowej na kolejnym spotkaniu, najpóźniej w 3 dekadzie września. W kwestii wzrostu zatrudnienia zbierane są obecnie od dyrektorów stref informacje dot. wakatów.

Ponadto, mając na uwadze nie rozwiązane kwestie dot. m.in. rozliczenia czasu pracy, w tym grafików i ponoszenia kosztów obsługi samochodów, przedstawiciele OMPT zgłosili wniosek o desygnowanie osoby, która będzie na bieżąco reagowała na zgłoszenia dot. warunków pracy.

Przedstawiciele pracodawcy zadeklarowali, że taką osobą będzie powołany wkrótce dyrektor operacyjny.

Na zakończenie zebrani wyrazili wolę ścisłej współpracy na zasadach dialogu społecznego.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami