Informacja z Prezydium KM

W dniu 2 czerwca odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność". 

Przedstawiono  informację  ze spotkania z przedstawicielami Work Service w dniu 31 maja br. Omówiono przygotowanie do spotkania z pracodawcą Orange Polska na temat sytuacji ekonomicznej i pracowniczej Spółki. Spotkanie zostało zaplanowane na  5 czerwca. Zebrani zapoznali się z opinią nt. wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa i pracowników w oparciu o art. 23(1) Kodeksu pracy. Przedstawiono sytuację związaną z wydzieleniem od 1 lipca,  z OPL  do spółek Work Service i Wadwicz Grupa, części pracowników sprzedaży telefonicznej.

Zapoznano się z propozycjami zmian do Regulaminu premiowania OPL, przygotowanymi przez zespół związkowy, zmianami w Regulaminie wynagradzania i pracy w Wadwicz sp. z.o.o., stanem rozmów w ramach sporu zbiorowego z ELMO sp. z o.o. oraz ustaleniami na spotkaniu z nowym zarządem ELTEL Networks S.A.

W sprawach organizacyjnych przyjęto ustalenia ws. funkcjonowania logo OMPT, promocji związku, komunikacji związkowej oraz zapoznano się z informacją dot. uzwiązkowienia.

W związku z zakończeniem obowiązywania Uchwały Zarządu Orange Polska S.A. w sprawie „Zasad sprzedaży mieszkań wynajmowanych z zasobów Orange Polska  S.A.” NSZZ "Solidarność" wystąpił o jej przedłużenie na warunkach umożliwiających ich nabycie przez zainteresowanych pracowników lub byłych pracowników.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami