Spotkanie w Eltel Networks

9 maja br. w Luboniu odbyło się spotkanie nowego Zarządu ELTEL Networks S.A. z przedstawicielami OMPT NSZZ „Solidarność”. W trakcie spotkania, oprócz ustalenia nowych zasad współpracy, polegających na cyklicznych spotkaniach mających na celu rozwiązywanie problemów, zapoznano się ze zmianami w Grupie Eltel Networks oraz planami rozwojowymi.

Ponadto omówiono zgłaszane przez pracowników problemy dot. m.in.: malejącej ilości pracowników związanej z odejściami, nadal niskich płac pomimo realizacji Porozumienia z OMPT NSZZ „Solidarność”, braku wypłaty za nadgodziny, czas dojazdów, koszty utrzymania samochodów, obszernych i zbyt często zmienianych procedur dot. sposobu realizacji usług.

Ze strony OMPT w spotkaniu uczestniczyli Waldemar Stawski, Ryszard Zielonka, Krzysztof Rabiega, Dariusz Olszewski.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami