Obradowały władze Związku

5 i 6 kwietnia w Warszawie obradowały: Prezydium i Komisja Międzyzakładowa OMPT oraz Prezydium KSPT NSZZ "Solidarność".

Omówiono odpowiedź pracodawcy na pismo KM dot. zgodności z prawem planowanego wydzielenia pracowników do Qumak S.A., planowane wydzielenie pracowników ZSST oraz zmiany w Nieruchomościach. Prezydium podtrzymało krytyczny stosunek do projektów zmian organizacyjnych w OPL polegających na wydzielaniu zadań i pracowników do firm zewnętrznych, który skutkuje pogorszeniem oferty pracowniczej.

Pozytywnie przyjęto rozpoczęcie prac Zespołu premiowego OPL nad oceną funkcjonowania Regulaminu premiowania. W pracach Zespołu z ramienia NSZZ "Solidarność" uczestniczą Renta Sadowska-Kosiacka i Krzysztof Kościuk.

Przedstawiono ustalenia Komisji  Administracyjno-Związkowej  dotyczące zasad funkcjonowania Klubów Sportowych. Ustalono podział środków w 2017 r. na poszczególne cele oraz na wniosek przedstawicieli OMPT dokonano dodatkowego przekazania środków na ZFŚS z środków centralnych. Przedstawiono informację dotyczącą rozliczenia Centralnych Funduszy  w roku 2016. W miejsce Komisji Sportu  powstają obecnie Kluby obejmujące minimum 40 pracowników, które mogą zgłaszać chęć  organizowania aktywności w  różnych dziedzinach sportu  i rekreacji.

Zapoznano się z wynikami kontroli w OPL Państwowej Inspekcji Pracy, która oceniła zasadność  zarzutu dot. naruszania przepisów gwarantujących szczególną ochronę trwałości pracy pracowników pełniących funkcję społecznego inspektora pracy. 

Stanisław Kiezik omówił projekt wystąpienia do Work Service S.A. i spółek powiązanych w sprawie funkcjonowania  systemu premiowego i wynagrodzenia pracowników świadczących pracę na rzecz OPL.

Łukasz Mickiewicz przedstawił wyniki rozmów w sprawie wprowadzenia Telepracy w TP Teltech. Zapoznał również zebranych z propozycjami pracodawcy dot. wzrostu wynagrodzeń w TP Teltech.

Omówiono politykę informacyjną Związku  oraz zapoznano się z informacją o rozmowach w sprawie wzrostu wynagrodzeń w MDPS. Przedstawiono  wątpliwości ws. z rozliczaniem czasu pracy w ELTEL Networks, wyjazdu samochodem służbowym z domu i kosztów obsługi samochodów przez pracowników, co będzie podjęte na spotkaniu z zarządem firmy.

Rozstrzygnięto konkurs na logo OMPT NSZZ "Solidarność". Przysłane projekty przedstawił Czesław Pastusiak. Prezydium OMPT uhonorowało  nagrodą główną-  Janusza  Misztala  -zwycięzcę konkursu oraz przyznało dodatkowe nagrody dla pozostałych uczestników konkursu.

W związku z projektem  zmian w ustawach emerytalnych przygotowanych do dalszego procedowania przez Radę Ministrów, Prezydium Sekcji Krajowej zaakceptowało wystąpienie w sprawie  poszerzenie zespołu konsultującego projekt zmian w Radzie Dialogu Społecznego o przedstawicieli KSPT – Zbigniewa Jackiewicz i Mariana Ogonowskiego. Szczególnie dotyczy to dalszych prac nad projektem zmian w przepisach dot. Pracowniczych Programów Emerytalnych. Związek jest zainteresowany dalszym funkcjonowaniem Programu w obecnej formie. Pracowniczy Program Emerytalny został wprowadzony w Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2001 i był efektem uzgodnień organizacji związkowych  z  Zarządem TP S.A. przy wsparciu ekspertów Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Przed sprzedażą akcji TP S.A. jego zachowanie i kontynuacja zostały włączone do Pakietu Socjalnego.

Spotkanie Komisji Międzyzakładowej OPMT zdominowała dyskusja nad polityką zatrudnienia w OPL, ocena funkcjonowania umowy społecznej i stosunku Związku do jej kontynuacji w latach następnych. OMPT oczekuje na opinie i sugestie członków Związku i pracowników Spółki.

Jerzy Iwaszkiewicz omówił przygotowanie do Pielgrzymki Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" do Lourdes z okazji 25-lecia powstania Sekcji oraz organizację 28. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.

Pielgrzymka na Jasną Górą odbędzie się w dniu 20 maja. 11 kwietnia  br. zostanie przekazany pracownikom komunikat mailowy oraz zamieszczony odrębny komunikat na stronie dla emerytów - http://alumni.orange.pl/xxviii-pielgrzymka-na-jasna-gore-20-maj-2017r/ .
W dniach 11-24 kwietnia  będą przyjmowane zgłoszenia od pracowników na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie od emerytów przez wskazanych koordynatorów.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami