Wybory do Rady Nadzorczej PTE w Orange Polska

Koleżanki Koledzy

Zwracamy się do Was z prośbą o zagłosowanie  w wyborach do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL na kandydata NSZZ Solidarność - Tomasza Chrapkiewicza.
Wybory będą przeprowadzane drogą elektroniczną w dniach 20-21 marca.
Tomek od początku swojej przynależności związkowej wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w działalność naszej organizacji. Wielokrotnie wnosił inicjatywy (które potem realizowaliśmy) w zakresie usprawnienia szeroko rozumianej komunikacji co przekładało się na wzrost skuteczności związku. Jest także, twórcą Akademii Wymiany Kompetencji OMPT NSZZ Solidarność, która przyczynia się do zwiększenia  kompetencji i  rozwoju zawodowego pracowników.
Tomek jednocześnie odnosi sukcesy zawodowe – obecnie zarządza portfelem projektów ICT.

Jak zapewne wiecie, to  Solidarność była inicjatorem powołania Funduszu Emerytalnego i odegrała kluczową rolę w jego tworzeniu. Istnienie Funduszu jest jednym z najważniejszych sukcesów  naszego związku.
W chwili obecnej w 10-osobowej Radzie Nadzorczej PTE nie ma żadnego przedstawiciela Solidarności, co przede wszystkim powoduje, że nie mamy pewności czy Fundusz prawidłowo funkcjonuje.

Zadbajmy wspólnie o Pracowniczy Fundusz Emerytalny i wybierzmy Tomka Chrapkiewicz, który będzie naszym przedstawicielem.

Jerzy Iwaszkiewicz
Przewodniczący KM
OMPT NSZZ "Solidarniość"

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami