komisja międzyzakładowa

Spór zbiorowy w NexoTech - brak porozumienia, czas na mediacje

W dniu 23 maja br. odbyło się we Wrocławiu czwarte spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT NSZZ „Solidarność”.

Na spotkaniu Strona związkowa odrzuciła projekt zapisów Regulaminu wynagradzania w części dot. wynagrodzenia dodatkowego, które nie uwzględniały drugiego żądania OMPT mającego na celu uzgodnienie systemu motywacyjnego, którego częścią będzie premia regulaminowa pracowników NexoTech S.A.

Z uwagi na brak możliwości zawarcia porozumienia odnośnie wysuniętych przez Stronę związkową żądań dot. wzrostu wynagrodzeń o 650 zł. oraz uzgodnienia nowego systemu motywacyjnego, zdecydowano o sporządzeniu protokołu rozbieżności w trybie obiegowym.

Strona pracodawcy poinformowała, że ze względu na trwający spór zbiorowy oraz nieuwzględnianie przez Stronę związkową składanych propozycji w zakresie żądania wzrostu wynagrodzeń zmuszona będzie wstrzymać planowany od 1 kwietnia br. proces podwyżkowy.

Strona związkowa stwierdziła, że jest to suwerenna decyzja Zarządu. Jednocześnie podtrzymała stanowisko, że w przypadku zawarcia porozumienia OMPT jest skłonny uwzględnić w żądaniu dot. wzrostu wynagrodzeń o 650 zł. otrzymane przez pracowników od kwietnia br. podwyżki.

Strona pracodawcy zadeklarowała gotowość wzrostu wynagrodzeń w latach 2019 – 2021 (wliczając w to podwyżki przyznane w 2019 roku), docelowo na poziomie zbliżonym do wysokości podwyżek oczekiwanych przez stronę związkową. Jednakże decyzje w tym zakresie strona pracodawcy uzależnia  od kondycji i możliwości  finansowych Spółki. Ponadto konieczne jest wzięcie pod uwagę warunków rynkowych,  zmieniających  się kosztów pracy oraz obciążeń wynikających z wymogów ustawowych nakładanych na przedsiębiorców i pracodawców przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Strona związkowa ponownie stwierdziła, że reprezentuje interesy pracowników nadmiernie obciążonych obowiązkami przy malejącym zatrudnieniu. Poinformowała, że pracownikom nie wystarczą deklaracje o ewentualnym przyszłym wzroście wynagrodzenia lecz oczekują na znaczące podwyżki za swoją ciężką pracę.

Kolejnym etapem, zgodnie z przepisami prawa, będzie postępowanie mediacyjne z udziałem mediatora.

Spór zbiorowy w NexoTech

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się w Luboniu trzecie spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele OMPT negatywnie ocenili deklarację Pracodawcy zawartą w Stanowisku NT (w załączeniu) w sprawie propozycji OMPT rozłożenia podwyżek na max.3 lata,która w żadnej mierze nie spełnia żądania OMPT dot. wzrostu wynagrodzenia dla wszystkich pracowników w wys. 650 zł. Zgłosili również zastrzeżenia do przedstawionych w Stanowisku zasad kryteriów przyznawania podwyżek w 2019 r.

Strona związkowa zaproponowała wzrost wynagrodzeń dla nie mniej niż 90% pracowników NexoTech S.A. w wys. 650 zł dla każdego z możliwością rozłożenie podwyżki na max 3 lata. Pracodawca NT odniesie się do stanowiska OMPT do 30 kwietnia 2019 r.

W przypadku braku porozumienia ws. pkt 1 sporu zbiorowego zostanie sporządzony protokół rozbieżności w trybie korespondencyjnym. Ustalono termin kolejnego spotkania na 23 maja 2019 r. w siedzibie OMPT we Wrocławiu.

Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 9-10 kwietnia w Warszawie obradowały: Prezydium i Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono stan negocjacji płacowych w Orange Polska. Pracodawca wycofał się z propozycji zmian tabeli zaszeregowań. Zgodnie z Umową społeczną przewidywany budżet na podwyżki ma wynieść nie mniej niż 2,5% wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych PUZP, wg. stanu zatrudnienia na 1 styczeń 2019 r. Podwyżkami ma zostać objętych min. 45% zatrudnionych. Kolejne spotkanie placowe zostało zaplanowane na 11 kwietnia.

Komisja Międzyzakładowa zaakceptowała połączenie OOZ Górny Śląsk i Opole, na zasadach ustalonych we wspólnym Porozumieniu obu organizacji oddziałowych.

W związku z przejściem pracowników Leasing Team - członków Związku – w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy do General Property sp. z o.o., Komisja Międzyzakładowa objęła swoim działaniem tę Spółkę.

KM 10042019 2 KM 10042019 3

Upoważniono przewodniczącego Jerzego Iwaszkiewicza do reprezentowania NSZZ „Solidarność” w Europejskiej i Światowej Radzie Zakładowej Orange oraz jako zastępcę Łukasza Mickiewicza.

Przedstawiono stan rokowań w sporach zbiorowych o wynagrodzenia z NexoTech sp. z o.o. i MDPS w Przemyślu.

Przygotowane jest wystąpienie ws. sytuacji pracowniczej w salonach sprzedaży.

Trwają przygotowania do 30-tej Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę, która odbędzie się 18 maja 2019 r. W trakcie Pielgrzymki zostanie odsłonięta pamiątkowa płyta umieszczone na terenie klasztoru.

Zgłoszenia udziału w pielgrzymce kierowane są - do 19 kwietnia br. - bezpośrednio do koordynatorów lub za pośrednictwem emaila - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spór zbiorowy w NexoTech

W dniu 4 kwietnia br. odbyło się w Luboniu drugie spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT  NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele pracodawcy podtrzymali stanowisko, ze nie są w stanie spełnić żądania stawianego przez Związek czyli podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o  650 zł. Zadeklarowali  wzrost budżetu wynagrodzeń w wys. 3,5 % w stosunku do budżetu wynagrodzeń za rok 2018 r., w ramach którego podwyżkami planują objąć od 1 kwietnia br. nie mniej niż 45 % pracowników.

Przedstawiciele OMPT podtrzymali żądanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń i uregulowania zasad wypłaty premii. Jednocześnie zaproponowali rozłożenie podwyżki na maksymalnie 3 lata.

Pracodawca odniesie się do powyższego do 15 kwietnia br. oraz przedstawi swoje propozycje oraz kryteria przyznawania obecnych podwyżek.

Do 20 maja 2019 zostaną też przedstawione przez NexoTech propozycje zmian w Regulaminie wynagradzania w części dotyczącej zasad przyznawania i wypłat premii.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 24 kwietnia 2019.

 

Spór zbiorowy w NexoTech - informacja z 19 marca 2019

Spór zbiorowy w NexoTech

W dniu 19 marca br. odbyło się we Wrocławiu pierwsze spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT  NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele pracodawcy przekazali informację, że nie są w stanie spełnić żądania stawianego przez Związek czyli podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o  650 zł.

Pracodawca przestawił sytuację finansową spółki i możliwość budżetowe  na 2019 rok.

Zdaniem pracodawcy  650 zł podwyżki dla każdego pracownika zagroziłoby płynności finansowej spółki i w chwili obecnej pracodawca nie ma obiektywnych możliwości jego spełnienia. Przedstawiciele pracodawcy zadeklarowali  wzrost budżetu wynagrodzeń w wys. 3.5 % w stosunku do budżetu wynagrodzeń za rok 2018 r., w ramach którego podwyżkami planuje objąć nie mniej niż 45 % pracowników.  

Przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę, że propozycja pracodawcy diametralnie odbiega od żądania wysuniętego przez Związek – z wstępnych wyliczeń wynika, że każdy pracownik mógłby otrzymać ok. 100. Poproszono o przesłanie propozycji na piśmie.

Co do żądania w zakresie pkt 2, strona pracodawcy wskazała, że przy obecnych warunkach rynkowych odchodzi się w spółkach od „premii regulaminowej” . Obecnie obowiązujący system premiowy ma charakter motywacyjny i ma promować i nagradzać pracowników zaangażowanych w zadania Spółki, którym zależy na rozwoju zarówno firmy jak i ich własnym. Mając to na uwadze, niezasadne oraz demotywujące jest wprowadzanie sytemu premii regulaminowych, który będzie zrównywał i uśredniał wszystkich zatrudnionych.

Strona OMPT podtrzymuje żądanie i oczekuje na wprowadzenie nowego systemy motywacyjnego zawartego w Regulaminie wynagradzania. Ponadto przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę na nie przestrzeganie przez pracodawcę Regulaminu premiowania  w zakresie nie stosowania karty celów, która powinna być podstawą do ustalenia wysokości premii pracowników Spółki.

Pracodawca zadeklarował, że będzie prowadził prace nad dostosowaniem regulaminu wynagradzania, tak aby system motywacyjny spełniał oczekiwania pracowników a jednocześnie nie komplikował i nie opóźniał terminu wypłat.

Ustalono termin kolejnego spotkania.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami