komisja międzyzakładowa

Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 9-10 kwietnia w Warszawie obradowały: Prezydium i Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono stan negocjacji płacowych w Orange Polska. Pracodawca wycofał się z propozycji zmian tabeli zaszeregowań. Zgodnie z Umową społeczną przewidywany budżet na podwyżki ma wynieść nie mniej niż 2,5% wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych PUZP, wg. stanu zatrudnienia na 1 styczeń 2019 r. Podwyżkami ma zostać objętych min. 45% zatrudnionych. Kolejne spotkanie placowe zostało zaplanowane na 11 kwietnia.

Komisja Międzyzakładowa zaakceptowała połączenie OOZ Górny Śląsk i Opole, na zasadach ustalonych we wspólnym Porozumieniu obu organizacji oddziałowych.

W związku z przejściem pracowników Leasing Team - członków Związku – w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy do General Property sp. z o.o., Komisja Międzyzakładowa objęła swoim działaniem tę Spółkę.

KM 10042019 2 KM 10042019 3

Upoważniono przewodniczącego Jerzego Iwaszkiewicza do reprezentowania NSZZ „Solidarność” w Europejskiej i Światowej Radzie Zakładowej Orange oraz jako zastępcę Łukasza Mickiewicza.

Przedstawiono stan rokowań w sporach zbiorowych o wynagrodzenia z NexoTech sp. z o.o. i MDPS w Przemyślu.

Przygotowane jest wystąpienie ws. sytuacji pracowniczej w salonach sprzedaży.

Trwają przygotowania do 30-tej Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę, która odbędzie się 18 maja 2019 r. W trakcie Pielgrzymki zostanie odsłonięta pamiątkowa płyta umieszczone na terenie klasztoru.

Zgłoszenia udziału w pielgrzymce kierowane są - do 19 kwietnia br. - bezpośrednio do koordynatorów lub za pośrednictwem emaila - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spór zbiorowy w NexoTech

W dniu 4 kwietnia br. odbyło się w Luboniu drugie spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT  NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele pracodawcy podtrzymali stanowisko, ze nie są w stanie spełnić żądania stawianego przez Związek czyli podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o  650 zł. Zadeklarowali  wzrost budżetu wynagrodzeń w wys. 3,5 % w stosunku do budżetu wynagrodzeń za rok 2018 r., w ramach którego podwyżkami planują objąć od 1 kwietnia br. nie mniej niż 45 % pracowników.

Przedstawiciele OMPT podtrzymali żądanie dotyczące wzrostu wynagrodzeń i uregulowania zasad wypłaty premii. Jednocześnie zaproponowali rozłożenie podwyżki na maksymalnie 3 lata.

Pracodawca odniesie się do powyższego do 15 kwietnia br. oraz przedstawi swoje propozycje oraz kryteria przyznawania obecnych podwyżek.

Do 20 maja 2019 zostaną też przedstawione przez NexoTech propozycje zmian w Regulaminie wynagradzania w części dotyczącej zasad przyznawania i wypłat premii.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 24 kwietnia 2019.

 

Spór zbiorowy w NexoTech - informacja z 19 marca 2019

Spór zbiorowy w NexoTech

W dniu 19 marca br. odbyło się we Wrocławiu pierwsze spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT  NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele pracodawcy przekazali informację, że nie są w stanie spełnić żądania stawianego przez Związek czyli podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o  650 zł.

Pracodawca przestawił sytuację finansową spółki i możliwość budżetowe  na 2019 rok.

Zdaniem pracodawcy  650 zł podwyżki dla każdego pracownika zagroziłoby płynności finansowej spółki i w chwili obecnej pracodawca nie ma obiektywnych możliwości jego spełnienia. Przedstawiciele pracodawcy zadeklarowali  wzrost budżetu wynagrodzeń w wys. 3.5 % w stosunku do budżetu wynagrodzeń za rok 2018 r., w ramach którego podwyżkami planuje objąć nie mniej niż 45 % pracowników.  

Przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę, że propozycja pracodawcy diametralnie odbiega od żądania wysuniętego przez Związek – z wstępnych wyliczeń wynika, że każdy pracownik mógłby otrzymać ok. 100. Poproszono o przesłanie propozycji na piśmie.

Co do żądania w zakresie pkt 2, strona pracodawcy wskazała, że przy obecnych warunkach rynkowych odchodzi się w spółkach od „premii regulaminowej” . Obecnie obowiązujący system premiowy ma charakter motywacyjny i ma promować i nagradzać pracowników zaangażowanych w zadania Spółki, którym zależy na rozwoju zarówno firmy jak i ich własnym. Mając to na uwadze, niezasadne oraz demotywujące jest wprowadzanie sytemu premii regulaminowych, który będzie zrównywał i uśredniał wszystkich zatrudnionych.

Strona OMPT podtrzymuje żądanie i oczekuje na wprowadzenie nowego systemy motywacyjnego zawartego w Regulaminie wynagradzania. Ponadto przedstawiciele OMPT zwrócili uwagę na nie przestrzeganie przez pracodawcę Regulaminu premiowania  w zakresie nie stosowania karty celów, która powinna być podstawą do ustalenia wysokości premii pracowników Spółki.

Pracodawca zadeklarował, że będzie prowadził prace nad dostosowaniem regulaminu wynagradzania, tak aby system motywacyjny spełniał oczekiwania pracowników a jednocześnie nie komplikował i nie opóźniał terminu wypłat.

Ustalono termin kolejnego spotkania.

Informacja z Komisji Międzyzakładowej

W  dniu 4  marca br. odbyło się w Warszawie spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Głównym tematem spotkania były propozycje pracodawcy dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. Przedstawiono propozycje pracodawcy OPL polegające na zmniejszeniu o połowę ilości klas, poprzez ich połączenie, przy jednoczesnym podniesieniu widełek placowych. Nadal utrzymana byłaby różnica w poziomie wynagrodzeń zasadniczych pomiędzy pracownikami sprzedaży a pozostałymi. Jednocześnie proponuje się dodanie dodatkowej tabeli zaszeregowań dla pracowników sprzedaży, zależnej od poziomu przewidywanej premii (30 i 50%). Proponowane zmiany wymagają dodatkowych środków na podniesienie minimalnych wynagrodzeń. Dlatego pracodawca proponuje przeprowadzić regulację w oparciu o część środków przewidzianych na podwyżki.

KM 04032019 2 KM 04032019 3

Związek proponuje dokonanie regulacji, wynikającej ze wzrostu  płacy minimalnej, z dodatkowych środków, ponad 2,5% przewidzianych, zgodnie z Umową Społeczną, na podwyżki dla nie mniej niż 45% zatrudnionych w OPL.

Obawy dotyczą znacznego zróżnicowaniawysokości podwyżek, w zależności odumiejscowienia w strukturze Spółki. W efekcie objęcie znacznej grupy pracowników na niższych stanowiskach minimalnymi podwyżkami. Zastrzeżenia również budzi znaczny wzrost kwotowy widełek w klasie 50+.

Kolejne rozmowy płacowe z pracodawcą zaplanowane są na 5 marca br.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej zostali zapoznani z sytuacją w NexoTech i trwającym tam sporem zbiorowym o wzrost wynagrodzeń oraz ustaleniami Work Service z ZUS w sprawie uregulowania zaległości w składkach pracowniczych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ugoda w tej sprawie z ZUS została zawarta 28 lutego br.

Wybory Rady w TP Teltech zakończone

W zakończonych wyborach do Rady Pracowników w TP Teltech Sp. z o.o. kandydaci popierani przez OMPT NSZZ "Solidarność" -  Eliza Wojciechowska-Sroka i Maciej Budek uzyskali doskonały wynik wyborczy. W związku z tym będą zasiadać w 5-osobowej Radzie Pracowników w kadencji 2018 - 2022. Dziękujemy związkowcom i sympatykom – pracownikom TP Teltech Sp. z o. o. za aktywny udział w wyborach i oddanie głosu na kandydatów popieranych przez nasz związek. Wybranym członkom Rady gratulujemy i wierzymy, że będą godnie reprezentować interesy pracowników Spółki.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami