Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność"

W dniach 27-28 czerwca br. w Warszawie odbyło się XXXIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

Przedstawicielem Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji w Warszawie była Marzanna Stańczyk.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Marzanna Stańczyk została wybrana delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami