Obchodzimy dziś Święto Konstytucji 3 Maja

Mija 227 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziś obchodzimy święto narodowe ustanowione na pamiątkę tamtego wydarzenia. Konstytucja trzeciomajowa była pierwszą w Europie i drugą na świecie przyjętą ustawą zasadniczą i stanowiła zwieńczenie reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego.

Dokument wprowadzał szereg zmian w zakresie m.in. zrównania praw obywateli różnych stanów. Konstytucja obowiązywała 14 miesięcy i została obalona przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką.

Historyk prof. Wojciech Polak wskazał, że przyjęty w 1791 roku dokument był programem odnowy Rzeczpospolitej.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami