Sytuacja w salonach sprzedaży

W dniu 24 listopada 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ “Solidarność” i pracodawcy ws. bardzo trudnej sytuacji pracowników w salonach sprzedaży. Spotkanie jest efektem wystąpienia Związku w tej sprawie do zarządu Orange Polska w dniu 26.09.2017r.

W trakcie dyskusji strona związkowa zwróciła uwagę na patologiczną sytuację w salonach i sprawy, które utrudniają pracownikom sprzedaż oraz występujące nieprawidłowości..

Pracownicy muszą bardzo często raportować sprzedaż usług. Do dnia spotkania w dalszym ciągu odbywa się raportowanie nieuwzględnione w oficjalnych procedurach. W ocenie pracowników utrudnia to im sprzedaż. Odczytano szczegółowe dane.
Dyrektor Andrzej Kotfis podkreślił, że dla niego jest całkowicie niezrozumiała taka ilość raportów. Zadeklarował określenie jednego schematu raportów obowiązujących wszystkie komórki sprzedaży. Zmiany systemu raportowania poprzez inne systemy będą wprowadzane stopniowo (są testowane) w połowie 2018 roku.

Przedstawiono  wątpliwości dotyczące nakładania celów na salony. Wskazano na zawyżanie celów. Ponadto zgodnie z zasadami  cel przydzielany jest na salon, a następnie proporcjonalnie na pracowników, z uwzględnieniem absencji w salonie w danym miesiącu.. Pomimo takich zasad dyrektorzy komercyjni ich nie stosują i nie dokonują żadnych korekt w tym zakresie. Skutkuje to niesprawiedliwym nałożeniem i obciążeniem w niektórych salonach, w przypadku wakatu związanego np. z długotrwałym absencją chorobową lub oddelegowaniem pracownika do innego salonu. Cel przydzielany jest na salon bez znaczenia ilu przedstawicieli handlowych pracuje w danym miesiącu. Wskazano również na utrudnienia dot. odwołania się od zadań premiowych.

Dyrektor Zarządzania Komercyjnego Andrzej Kotfis zadeklarował zajęcie się tym tematem w celu wyjaśnienia braku komunikacji oraz sposobu celowania. W miesiącu marcu br. zabronił “streczowania” celów.

Przekazano niepokojące informacje dotyczące rozliczania dosprzedaży przy utrzymaniu pospaida oraz poruszono  kwestię  telemarketingu i racjonalnego rozdzielania bazy klientów.
Trwają obecnie prace nad przygotowaniem specjalnych baz klientów, zgodnych z ich preferencjami.

Zwrócono uwagę na dodatkowe obciążanie pracowników zadaniami wykraczającymi poza sprzedaż. Dyrektor Andrzej Kotfis zadeklarował podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie  innych obowiązków niż sprzedaż.

Wskazano na opóźnienia w zaliczaniu celów oraz nieetyczne zachowania.

Wszystkie te sprawy są lub będą przedmiotem dalszych działań i analiz ze strony pracodawcy oraz NSZZ "Solidarność".

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami