Wzmocnienie ochrony pracowników tymczasowych

6 maja 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniającą ustawę  o zatrudnianiu pracowników tymczasowy. Zmiany głównie wejdą w życie 1 czerwca tego roku.

Zmiany mają na celu wzmocnienie ochrony pracowników tymczasowych oraz wyeliminowanie patologicznych praktyk. Do najistotniejszych zmian należą ograniczenia w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych, wyłączenie możliwości kierowania tego samego pracownika do tego samego pracodawcy użytkownika poprzez różne agencje pracy tymczasowej (art. 20) czy też ochrona pracownic tymczasowych w ciąży.

Doprecyzowano przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym. Chodzi o wykonywanie tego samego rodzaju pracy, którą wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony bezpośrednio przez ostatnie 3 miesiące, a który został zwolniony przez pracodawcę użytkownika z przyczyn od niego niezależnych. Dodatkowe ograniczenie, które zostało do przepisu wprowadzone polega na tym, że taka praca nie będzie mogła być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała jednostka organizacyjna, w której zatrudniony był zwolniony pracownik.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami