3 Maja – Święto Konstytucji oraz Święto Matki Bożej Królowej Korony Polskiej

Konstytucja 3-go Maja z 1791 roku stanowi chlubną kartę w dziejach polskiego narodu. Będąc ustawą zasadniczą (ustawą ustaw) uchwalona została, jako pierwsza w Europie i druga na świecie (po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej /1776/).

Matka Boża Królowa Korony Polskiej, to tytuł nadany przez króla Polski Jana Kazimierza dnia 1 kwietnia 1656 roku w katedrze we Lwowie. Kiedy Rzeczpospolitą zalał szwedzki „potop” jedynym i ostatecznym ratunkiem dla Polski stała się bohaterska obrona Jasnej Góry w Częstochowie, gdzie swoje sanktuarium od XIV wieku ma Matka Boża czczona w łaskami słynącym obrazie.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami