Orange Polska - fundusz socjalny

W dniu 19.05.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Administracyjno-Związkowej Orange Polska. Na spotkaniu dokonano podziału 9 mln. zł. - środków zabudżetowanych w 2013 roku na cele socjalne. Po analizie wydatkowania środków przeznaczonych na cele socjalne za rok 2013, Komisja Administracyjno – Związkowa dokonała podziału środków.

1. dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracodawców TP S.A.

  • w tym środki na zakup karty FitProfit i Gravitan,
  • w tym środki na dotację na dzień dziecka.

2. dofinansowanie działalności Krajowej Komisji Sportu, Kultury i Turystyki (wraz z KSKIT ZFŚS).

3. dofinansowanie Centralnego Funduszu Wypoczynku.

4. dofinansowanie Centralnego Funduszu Pomocy Społecznej.

W 2013 r. Podsumowano wydatki Komisji Admninistracyjno – Związkowej na cele socjalne w roku 2013 oraz stan środków na koniec roku.

Źródło: Członkowie zespołu socjalnego NSZZ "Solidarność"
Jerzy Iwaszkiewicz
Łukasz Mickiewicz

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami