Eltel Networks - spór zbiorowy

Wobec niespełnienia żądań wysuniętych przez NSZZ "Solidarność",  2 czerwca został podpisany protokół rozbieżności z Eltel Networks SA. Dalsze działania podejmowane przez Związek  będą przekazywane na bieżąco.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami