Rada Pracowników Orange Polska

W dniu 29 maja br. Komisja Międzyzakładowa Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" udzieliła poparcia w wyborach do Rady Pracowników OPL następującym członkom Związku:

Krzysztof Kościuk, Grzegorz Samborski, Waldemar Stawski, Maciej Zieliński

Kandydaci wcześniej uzyskali poparcie delegatów w wyborach do władz Związku. W poprzednich latach, poprzez  udział w pracach Rady pracowników TP oraz podejmowanych przez NSZZ "Solidarność" akcjach,  byli aktywnie zaangażowani na rzecz  stabilizacji zatrudnienia w Telekomunikacji Polskiej i Orange Customer Service. Efektem było zabezpieczanie interesów pracowniczych przy realizacji programu Illinois i odstąpienie pracodawcy od programu Enso.

Wybory do Rady pracowników OPL odbędą się po uzgodnieniu Regulaminu wyborów.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami