Wybory w Związku - Kraków

W dniu 24 lutego 2014 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów OOPT NSZZ "Solidarność" w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" - na kadencję 2014-2018 został wybrany Stefan Kopeć.

Wybrano pozostałych członków 18-osobowej Komisji Oddziałowej i 5-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność".

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami