Wybory w Związku - Rzeszów, Warszawa

W dniu 22 lutego 2014 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów OOPT NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" - na kadencję 2014-2018 - został wybrany Robert Bąk.

Wybrano pozostałych 10 członków Komisji Oddziałowej i 9-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność".
 
Tego samego dnia odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów OOPT NSZZ "Solidarność" w Warszawie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" - na kadencję 2014-2018 - został wybrany Marzanna Stańczyk.
 
Wybrano pozostałych  członków Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność".

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami