Wybory w Związku - Bydgoszcz

W dniu 21 lutego 2014 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów OOPT NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" - na kadencję 2014-2018 - został wybrany Czesław Pastusiak.

Wybrano pozostałych członków Komisji Oddziałowej i Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność".

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami