Wybory w Związku - Olsztyn

W dniu 18 lutego 2014 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów OOPT NSZZ "Solidarność" w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" - na kadencję 2014-2018 - został wybrany Marek Bujło.

Wybrano pozostałych 6 członków Komisji Oddziałowej i 4-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność".

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami