Wybory w Związku - Poznań, Gdańsk

14 lutego miało miejsce Oddziałowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" w Poznaniu. Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany Waldemar Stawski.

Wybrano pozostałych 16 członków Komisji Oddziałowej i 8-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność".

Tego samego dnia odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Przewodniczącym Komisji Oddziałowej został wybrany Dariusz Majewski. Wybrano pozostałych 6 członków Komisji Oddziałowej i 4-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność".

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami