Wybory w Związku - Opole

W dniu 12 lutego 2014 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Członków OOPT NSZZ "Solidarność" w Opolu. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" - na kadencję 2014-2018 - został wybrany Dariusz Socha.

Wybrano pozostałych 6 członków Komisji Oddziałowej i 5-osobową Oddziałową Komisję Rewizyjna oraz delegata na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność", którym został Dariusz Socha.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami