Spotkanie z pracodawcą

15 października miało miejsce w siedzibie TP w Warszawie spotkanie pracodawcy z organizacjami związkowymi. Tematem spotkania było podsumowanie procesu podwyżkowego, odejść dobrowolnych oraz informacja nt. E-listy.

Podwyżki - podstawowe informacje:

- wysokość środków na wzrost wynagrodzeń – 2,5%
- 46% pracowników Telekomunikacji Polskiej otrzymało podwyżkę  
- średnia podwyżka w Telekomunikacji Polskiej to 288 pln
- z 2 318 pracowników TP co nie otrzymali podwyżki przez ostanie 2 lata – 705 otrzymało podwyżkę (30%) w 2013

Odejścia 2013

- decyzje pozytywne - 970
- wypowiedzenia - 68
- odejścia za porozumieniem stron (poza Umową Społeczną) - 13
Razem -1051

E-lista podstawowe założenia

Pracownik MOŻE potwierdzić obecność w aplikacji e-Lista:
- jeśli jest zatrudniony w Spółce, w której udostępniona jest e-Lista
- w dniu, który jest dla niego dniem pracy
- w godzinach pracy lub przez całą dobę (opcja konfigurowana przez administratora e-Listy)

Pracownik NIE MOŻE potwierdzić obecności w aplikacji e-Lista, gdy:
- jest zatrudniony w Spółce, w której nie ma e-Listy
- nie ma zaplanowanej pracy na dany dzień (ma dzień wolny, nie ma harmonogramu)
- ma zarejestrowaną nieobecność całodniową (np. zwolnienie lekarskie)
- jest zawieszony lub zatrudniony na umowę cywilno-prawną
- potwierdza obecność poza godzinami pracy (czyli przed rozpoczęciem pracy lub po jej zakończeniu), jeśli konfiguracyjnie nie ma możliwości potwierdzania obecności przez całą dobę
- potwierdza obecność w czasie przerwy technicznej (1.00-6.00)

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami