Socjalne w TP

Posiedzenie odbyło się 16 października. Tematem było przeanalizowanie wysokości świadczeń socjalnych dla pracowników - zapomogi, pożyczki, wypoczynek, turystyka.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami