Kazimierz Kimso wybrany na nową kadencję

Od mszy św. w kościele pw. Klemensa Dworzaka na Alei Pracy rozpoczęło się dwudniowe 34.Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk, na którym na kolejną pięcioletnią kadencję związkowcy wybierali swoje władze.

Na kolejną pięcioletnią kadencje delegaci wybrali Kazimierza Kimso.

-Przygotowaliśmy w Regionie strategię naszej działalności, ale musimy wprowadzić narzędzia operacyjne, żeby do Związku należało 35 tys. członków. Pragnę też by wszyscy działacze związkowi przeszli profesjonale przeszkolenie. I obiecuje, że będę Was słuchał – mówił wybrany na nową  kadencję Kazimierz Kimso.

Zanim wybrano szefa dolnośląskiej „Solidarności”, kapelan związkowców ks. Krzysztof Hajdun przypomniał, że w nauce społecznej Kościoła świat pracy i jego problemy znalazły się najpierw w XIX wieku w encyklice Leona XIII Rerum Novarum a niemal sto lat później w Laborem Excercens napisanej przez papieża Jana Pawła II.

-Dzisiaj „Solidarność” jest strażnikiem tych wartości, które wytyczyła nauka społeczna kościoła katolickiego – mówił ks. Krzysztof Hajdun.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami