Delegaci wybrali władze OMPT na kadencję 2023 – 2028

W dniu 13 kwietnia 2023 r. odbyło się w Krakowie Międzyzakładowe Zebranie Delegatów OMPT NSZZ „Solidarność”.

I. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność” został wybrany:

Jerzy Iwaszkiewicz

II. W wyniku tajnego głosowania wybrano pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, którymi zostali:

1. Bąk Robert
2. Bryś Marek
3. Bujło Marek
4. Froch Roman
5. Kiezik Stanisław
6. Kościuk Krzysztof
7. Kowalski Dawid
8. Kozak Joanna
9. Krupska Agnieszka
10. Łajca Zbigniew
11. Mickiewicz Łukasz
12. Młodak Adam
13. Orłowski Hubert
14. Paprocka Małgorzata
15. Pastusiak Czesław
16. Prokop Jerzy
17. Samborski Grzegorz
18. Siedlecki Wojciech
19. Stańczyk Marzanna
20. Stawski Waldemar
21. Szandrowski Lucjan
22. Zieliński Maciej

MZD przyjęło uchwałę o powołaniu 10 osobowego Prezydium, które zostanie wybrane na spotkaniu Komisji Międzyzakładowej w dniu 27 kwietnia br. w Warszawie.

III. W wyniku tajnego głosowania i ukonstytuowania się skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

1. Osior Gabriela – przewodnicząca
2. Zajączkowska Joanna – wiceprzewodnicząca
3. Kanior Grzegorz – sekretarz
4. HankiewiczKrzysztof
5. Mazurek Katarzyna
6. Szentak Jarosław

IV. W wyniku tajnego głosowania delegatami na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji zostali wybrani:

1. Bąk Robert
2. Froch Roman
3. Hankiewicza Krzysztof
4. Iwaszkiewicz Jerzy
5. Kiezik Stanisław
6. Krupska Agnieszka
7. Lipnicka Sylwia
8. Mickiewicz Łukasz
9. Młodak Adam
10. OrłowskiHubert
11. Pastusiak Czesław
12. Samborski Grzegorz
13. Szandrowski Lucjan
14. Traczyk Andrzej
15. Zieliński Maciej

Walne Zebranie Delegatów KSPT NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dniu 12 maja 2023 r. w Gdańsku.

Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory przewodniczącego Rady KSPT, pozostałych członków Rady KSPT, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

IV. Wybrano dwóch delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, którymi zostali: Stanisław Kiezik i Mirosław Konkol.

W trakcie zebrania przyjęto:

1. Stanowisko nr 1 w sprawie polityki płacowej i socjalnej w NexoTech S.A.
2. Stanowisko nr 2 w sprawie ataków i zniesławiania Św. Jana Pawła II.
3. Uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia tez zawartych w projekcie Stanowiska nr 3 dot. oceny sytuacji pracowniczej w Orange Polska, która będzie przedmiotem ostatecznej redakcji przez Komisję Międzyzakładową.
4. Uchwałę nr 2 w sprawie przygotowania zmian struktury organizacyjnej OMPT.
5. Wniosek nr 1 w sprawie włączenia pracowników MDPS w Przemyślu do Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”.

Galeria zdjęć

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami