Rozmowy płacowe NSZZ "Solidarność" i SPIE NexoTech

OMPT NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd firmy SPIE Nexotech S.A. informują, iż w dniu 1 marca 2023 r. w Katowicach odbyła się pierwsza tura rozmów dotycząca bieżących kwestii pracowniczych oraz procesu podwyżkowego wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Strefach Utrzymania oraz Centrum Dyspozytorskim w roku 2023. 

Strony uzgodniły podwyższenie dodatku BHP za pranie odzieży roboczej do kwoty 110 zł za kwartał, począwszy od drugiego kwartału 2023 r. Wysokość dodatku BHP dla pracowników ekip inwestycyjnych wykonujących głównie zadania budowlane będzie przedmiotem dalszych ustaleń.

Ponadto przedmiotem ustaleń stron było uproszczenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie składania oświadczeń o sytuacji rodzinnej i finansowej pracownika, w celu łatwiejszej i szybszej obsługi wniosków pracowników o wypłatę świadczeń z Funduszu.

Pracodawca poinformował o aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz o planowanym na marzec 2023 r. rozpoczęciu negocjacji finansowych z głównym kontrahentem Orange Polska S.A. w celu ustalenia poziomu finansowania obowiązujących kontraktów. Pracodawca poinformował, że od wyniku tych negocjacji zależy ostateczna wielkość budżetu podwyżkowego oraz dalsze rozmowy dotyczące procesu podwyżkowego ze stroną związkową.

W związku z rozpoczęciem rozmów pomiędzy pracodawcą a Orange Polska S.A., strony ustaliły termin kolejnych rozmów na dzień 4 kwietnia 2023 r.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami