Komisja Międzyzakładowa

Prezydent: Dzisiejsza Polska jest najbardziej wolna, najzamożniejsza i najbezpieczniejsza od XVII wieku

  • administrator
  • Kategoria: związek
  • Odsłony: 11

Na placu Józefa Piłsudskiego odbyły się państwowe obchody Dnia Niepodległości. Przemawiał prezydent Andrzej Duda.

– Gdy stoimy 11 listopada tu, na placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – placu świadku tylu niezwykłych historycznych wydarzeń, wielkiej, czasem trudnej, ale niesamowitej, radosnej historii naszego kraju; gdy patrzymy na stojących tu pięknych polskich żołnierzy; gdy patrzymy, jak lśni polska broń – jak złotych kłosów łan w listopadowym słońcu; gdy nad nimi łopoczą biało-czerwone sztandary przyniesione tu przez szczęśliwych i uśmiechniętych rodaków; gdy patrzymy, jak spogląda na to ze swego postumentu Marszałek Józef Piłsudski, patrząc z zasumowaną miną na plac dziś swego imienia, na Grób Nieznanego Żołnierza, na symboliczny grób jego chłopców, legionistów, ochotników, którzy oddali życie za niepodległą, wolną, suwerenną Polskę; gdy patrzymy na te 101 lat od czasu uzyskania niepodległości, a wcześniej na te ponad 123 lata zaborów i walkę kolejnych pokoleń o odzyskanie Polski, niepodległej ojczyzny, wolności; gdy patrzymy na II Rzeczpospolitą; gdy patrzymy na jej upadek; gdy potem patrzymy na zdradę i sowieckie zniewolenie, i na zwycięstwo – to bezkrwawe sprzed 30 lat; gdy wreszcie patrzymy na tę naszą dzisiejszą Polskę w tamtej, tej ponad dwuwiekowej od 1772 roku perspektywie – to chce się powiedzieć, bo na usta cisną się słowa piosenki: „Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście”

– powiedział prezydent, który dodał, że historycy mówią, że dzisiejsza Polska to najbardziej wolna, najzamożniejsza i najbezpieczniejsza Polska od XVII wieku.

Uzgodniono zmiany regulaminu premiowania w Orange Polska

5 listopada 2019 r. w Warszawie zakończyły się rozmowy między stroną związkową i pracodawcą ws. zmian systemu premiowania. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY TO OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W OPL NA POZIOMIE 3000 ZŁ I WŁĄCZENIE 10 % PREMII DO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKOM NIESPRZEDAŻOWYM (ZAŁ. NR 1 I NR 7). Kolejna nowość to ujednolicenie zasad premiowania dla pracowników sprzedaży oraz menedżerów.

Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2020 r.

Jedocześnie ustalono, że środki z funduszu premiowego tej grupy pracowników w wysokości 10% ZOSTANĄ WŁĄCZONE OD 1 STYCZNIA 2020 r. DO WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH, PODWYŻSZAJĄC TYM SAMYM ICH WYSOKOŚĆ. Zachowano środki na nagrody za osiągnięcia zwiększając je do 0,9% wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych nimi dotychczas oraz nagrody prezesa i wewnątrz poszczególnych funkcji.

Uzgodniono zmiany Regulaminu premiowania, którymi objęci zostaną pracownicy sprzedaży oraz kadra menadżerska wg. jednolitych zasad. PREMIA BĘDZIE LICZONA OD WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Z UMOWY O PRACĘ - BEZ KOREKTY ZA L4. Wprowadzono jednak MOŻLIWOŚĆ KOREKTY ZADAŃ PREMIOWYCH w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w Regulaminie.

Menedżerowie objęci zostaną w jednym systemie spójnym z MBO - fundusz premiowy 12,5% - wszystkie cele oceniane będą do 120%. Od 1 lipca zostaną objęci nowym załącznikiem nr 5.

DLA SPRZEDAŻY OCENA CELÓW FINANSOWYCH OPARTA NA FILOZOFII „SKY IS THE LIMIT", POZOSTAŁE CELE OCENIANE DO 120% - DOTYCHCZAS DO 100%.

W salonach sprzedaży PREMIA OGÓLNA (10%) NIE BĘDZIE UZALEŻNIONA OD PREMII SPRZEDAŻOWEJ. ZMODYFIKOWANO WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY zwiększając odpowiednio (przy wykonaniu 50% celów i wyżej) z 10% na 20% z 15% na 30% z 20% na 40%.

PRZYJĘTO, ŻE OD 1 STYCZNIA 2020 NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE W SPÓŁCE BĘDZIE WYNOSIŁO 3000 ZŁ (BRUTTO), CO NIE BĘDZIE OGRANICZAĆ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PODWYŻKI W ROKU 2020.

Dla wszystkich pracowników utrzymana jest ocena menedżerska (wyniki, standardy zachowań, feedback i rozwój).

Włącznie 10% premii do wynagrodzeń zasadniczych nie ograniczą widełki płacowe. Ustalono, że w pierwszym półroczu 2020 r. strona związkowa wraz z pracodawcą dokona analizy widełek płacowych i wprowadzi zmiany w ich wysokości celem dopasowania do płac w Spółce.

Zmiany premiowe zamykają się w budżecie przewidzianym na premie. Włącznie 10% premii do wynagrodzenia zasadniczego będzie miało pozytywy wpływ na pochodne tj. odprawy, nagrody jubileuszowe, nadgodziny i od 2021 r. wyższy fundusz wynagrodzeń.

W trakcie negocjacji przedstawiciele OMPT NSZZ „Solidarność" zgłosili szereg uwag do propozycji pracodawcy, które w dużej części zostały uwzględnione.

Na wniosek NSZZ „Solidarność" funkcjonowanie nowego systemy premiowego będzie przedmiotem oceny w 4 kwartale 2020 r.

"Żeby Instytut dobrze działał potrzebne jest doradztwo". Powołano Radę Instytutu Dziedzictwa Solidarności

  • administrator
  • Kategoria: związek
  • Odsłony: 22

5 listopada w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia powołań członkom Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Powołania wręczyli wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin i przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. W uroczystości udział wzięli również członkowie zarządu IDS.

Po wielu tygodniach rozmów i dyskusji pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Solidarność uznaliśmy, że Instytut Dziedzictwa Solidarności jest absolutnie niezbędny. Instytucja będzie opowiadać o dziedzictwie Solidarności, dziedzictwie pięknego ruchu Polaków, który przez całą dekadę lat 80-tych dążył do odzyskania niepodległości, odzyskania wolności i godności Polaków po kilkudziesięciu latach podległości Związkowi Sowieckiemu i komunizmowi.

Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych

  • administrator
  • Kategoria: związek
  • Odsłony: 37

Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych Kościół katolicki uroczyście wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych winna być jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. Uroczystość znosi piątkowy post.

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom – “Świętem Zmarłych” ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia – 2 listopada – wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami