Aktualności

Informacja z Prezydium KM

W dniu 2 czerwca odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ "Solidarność". 

Przedstawiono  informację  ze spotkania z przedstawicielami Work Service w dniu 31 maja br. Omówiono przygotowanie do spotkania z pracodawcą Orange Polska na temat sytuacji ekonomicznej i pracowniczej Spółki. Spotkanie zostało zaplanowane na  5 czerwca. Zebrani zapoznali się z opinią nt. wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa i pracowników w oparciu o art. 23(1) Kodeksu pracy. Przedstawiono sytuację związaną z wydzieleniem od 1 lipca,  z OPL  do spółek Work Service i Wadwicz Grupa, części pracowników sprzedaży telefonicznej.

Zapoznano się z propozycjami zmian do Regulaminu premiowania OPL, przygotowanymi przez zespół związkowy, zmianami w Regulaminie wynagradzania i pracy w Wadwicz sp. z.o.o., stanem rozmów w ramach sporu zbiorowego z ELMO sp. z o.o. oraz ustaleniami na spotkaniu z nowym zarządem ELTEL Networks S.A.

W sprawach organizacyjnych przyjęto ustalenia ws. funkcjonowania logo OMPT, promocji związku, komunikacji związkowej oraz zapoznano się z informacją dot. uzwiązkowienia.

W związku z zakończeniem obowiązywania Uchwały Zarządu Orange Polska S.A. w sprawie „Zasad sprzedaży mieszkań wynajmowanych z zasobów Orange Polska  S.A.” NSZZ "Solidarność" wystąpił o jej przedłużenie na warunkach umożliwiających ich nabycie przez zainteresowanych pracowników lub byłych pracowników.

Spotkanie w Work Service

31 maja br.  z inicjatywy OMPT NSZZ "Solidarność" odbyło się spotkanie z przedstawicielami Work Service S.A. Dotyczyło ono sytuacji pracowników przejętych z Eltel Networks S.A.,  związanej z porozumieniem kończącym spór zbiorowy zawartym z Eltel w roku 2015.

Poruszono funkcjonowanie Regulaminu premiowania w spółkach Grupy Work Service, w których działa OMPT NSZZ "Solidarność" oraz przedstawiano pytania pracowników w tej sprawie. Termin kolejnego spotkania zostanie ustalony po przedstawieniu przez strony dodatkowych  informacji.

OMPT reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Stanisław Kiezik, Krzysztof Kościuk, Ryszard Zielonka.

Byśmy nie zapomnieli: o Eli...

  • administrator
  • Kategoria: sekcja
  • Odsłony: 84

Kiedy rok temu, na łamach Tygodnika Solidarność, żegnałem zmarłą w marcu 2016 r. śp. Elżbietę Pacułę, Przewodniczącą Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji (SKPT) NSZZ Solidarność, napisałem między innymi tak :
„Elżbieta Pacuła zasłużyła sobie na naszą modlitwę i pamięć. Od dziś modlitwa i pamięć o Niej staje się elementem kultury Solidarności, której i Ona nas uczyła”.

Takie słowa zobowiązują. Słowa sprzed roku potrzebują swojego dalszego ciągu, opowieści o tym, co stało się w -tak zwanym - międzyczasie. I tak proszę traktować niniejszy tekst. Chciałbym  zdać sprawę z tego, co ważne dla uczczenia pamięci o śp. Elżbiecie Pacule stało się w ciągu minionego roku.

Jak przyciągnąć pracownika?

  • administrator
  • Kategoria: związek
  • Odsłony: 59

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, stabilność zatrudnienia oraz przyjazna atmosfera w miejscu pracy to najważniejsze czynniki, które zdaniem pracowników decydują o atrakcyjności pracodawcy. Na znaczeniu w istotny sposób zyskuje równowaga między pracą a życiem prywatnym – wynika z badania Randstad Employer Brand Research.

Po raz siódmy w Polsce niezależny ośrodek badawczy na zlecenie Randstad zapytał respondentów o to, jakie czynniki sprawiają, że firmy postrzegane są przez nich jako atrakcyjne miejsce pracy.

Jako czynnik, który ma największy wpływ na atrakcyjność pracodawcy, Polacy wskazali wynagrodzenie i dodatkowe świadczenia dla pracowników. Ten czynnik warunkuje pozytywne postrzeganie firmy zdaniem ponad 3/4 respondentów. Podobnie jak przed rokiem istotna szczególne znaczenie dla ankietowanych ma też stabilne zatrudnienie (57%) i przyjemna atmosfera w pracy (52%).

28. Pielgrzymka na Jasną Górę

  • administrator
  • Kategoria: związek
  • Odsłony: 243

28. Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji modliła się w sobotę, 20 maja w jasnogórskim sanktuarium. Głównym organizatorem pielgrzymki jest od lat Związek Zawodowy „Solidarność”.

W południe w bazylice została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abp seniora Stanisława Nowaka z Częstochowy. Obecni byli m.in.: ks. prał. Jarosław Sroka, dyrektor Wydziału Społeczno-Zawodowego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie oraz o. Izydor Matuszewski, generał senior Zakonu Paulinów. Pielgrzymów w imieniu Jasnej Góry witał o. Mieczysław Polak, podprzeor sanktuarium.

„Przed telekomunikacją jest wielka przyszłość, która będzie radować wielu ludzi, bo nie tylko radio, nie tylko telewizja, internet, ale naprawdę wielki świat postępu. Oczywiście zaraz się rodzi myśl, byle tylko w tym postępie elektrotechnicznym człowieka, nie zginął człowiek – powiedział w homilii abp senior Stanisław Nowak  – Bo niestety takie ‘jaskółki’ zagubienia człowieczeństwa w tej materii spostrzegamy” - dodał. „Wasze powołanie jest powołaniem związanym z dużym zaangażowaniem w dzisiejszy postęp, i tu musimy powiedzieć, że Bóg chce postępu, rozwoju – podkreślił kaznodzieja – Na początku, gdy stworzył człowieka, powiedział: czyńcie sobie ziemię poddaną, rozwijajcie ten świat, napełniajcie tę ziemię. To jest nakaz Boży, ludzie mają ten świat doskonalić. Wynalazki – wspaniała rzecz, ale zawsze tak musimy to czynić, żeby widzieć Tego, który jest pierwszy. Jak Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu”.

Na zakończenie słowo podziękowania wygłosił ks. prał. Jarosław Sroka. Następnie abp senior Stanisław Nowak poświęcił tablicę pamiątkową ku czci śp. Elżbiety Pacuły, wieloletniej przewodniczącej Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji Polskiej S.A., zaangażowanej w organizowanie jasnogórskich pielgrzymek.
„Chcemy podziękować za jej życie, za jej trud, za to wszystko, co dla nas uczyniła. Dla mnie była wzorem i przykładem, bo prowadziła was, pracowników Telekomunikacji do Boga, do Matki Bożej. Ilekroć zbliżał się termin pielgrzymki, było widać w niej zatroskanie i wewnętrzne przekonanie, że trzeba przyjść do Matki Bożej – powiedział ks. prał. Jarosław Sroka  – Jesteśmy jej wdzięczni, o tym wszystkim zawsze pamiętajmy, módlmy się za nią, by dobry Bóg obdarzył ją życiem wiecznym”.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn

Źródło: www.jasnagora.com

Galeria 1 >>>

Galeria 2 >>>

Film 1 >>>      Film 2 >>>      Film 3 >>>      Film 4 >>>

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami