Aktualności

Zmarł Tadeusz Kościelniak

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 91

W dniu 9 lipca 2018 r. zmarł Tadeusz Kościelniak.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 12 lipca 2018 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie o godz.12.20.


Tadeusz Kosielniak 09072018

Są ludzie, zdarzenia i sprawy, o których pamięta się zawsze albo nigdy.

Są też takie wiadomości, po których nic już nie jest takie, jakie było.

Nasz Kolega 

TADEUSZ KOŚCIELNIAK

zostawił sprawy tego świata i odszedł od nas w dniu 9 lipca 2018 roku, pozostawiając po sobie wiele wspomnień, dobrych słów, uśmiechów i gestów.

Pozostawił nie tylko Związkowców ale także bliskich, przyjaciół i współpracowników.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność"

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 54

W dniach 27-28 czerwca br. w Warszawie odbyło się XXXIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

Przedstawicielem Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji w Warszawie była Marzanna Stańczyk.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Marzanna Stańczyk została wybrana delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność"

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 57

W dniach 26 i 27 czerwca 2018 r. w auli Politechniki Poznańskiej odbyły się obrady XIX Walnego Zebrania Delegatów Regonu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Poprzedziła je Msza św. w kościele p.w. św. Rocha, której przewodniczył kapelan wielkopolskiej „Solidarności” ks. kan. Tadeusz Magas.

Gościem delegatów byli: przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, szef Regionu Wielkopolska Południowa Jarosław Wilner, były przewodniczący ZR Wielkopolska Janusz Pałubicki, przedstawiciele lokalnych władz rządowych i samorządowych, organizacji pracodawców oraz okręgowej Państwowej Inspekcji Pracy.

Przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018 – 2022 został wybrany dotychczasowy przewodniczący Jarosław Lange.

Z Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” w Poznaniu w WZD wzięli udział Waldemar Stawski i Ryszard Zielonka. W wyniku wyborów po raz kolejny członkiem Zarządu Regionu został Ryszard Zielonka.

W trakcie obrad delegaci przyjęli uchwałę, stanowiska i apele. W jednym z apeli delegaci zwrócili się do KZD o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany art. 23' Kodeksu pracy, gdyż obecny zapis jest nieprecyzyjny i pozwala pracodawcom na wybiórcze przenoszenie grup pracowników do innych zakładów pracy, nawet bez żadnych składników majątkowych.

Ponadto delegaci zaapelowali do członków „Solidarności” o wywieszanie w miejscu swojego zamieszkania flag w Dniu Solidarności i Wolności.

5th UNI Global Union World Congress 2018

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 85

Światowy Kongres UNI wybrał nowe władze oraz zatwierdził strategię rozwoju do roku 2022. Przedstawiciel Rady Krajowego Sekretariatu Łączności wybrany do Rady Zarządzającej UNI.

W ostatnich dniach (17-22 lipca 2018r.) Liverpool, miasto z którego pochodzi jedna z najsłynniejszych grup rockowych The Beatles i które jest kolebką ruchów związkowych w Wielkiej Brytanii, gościł delegatów 5 Światowego Kongresu UNI – międzynarodowej sieci związków zawodowych.  UNI skupia 20 milionów członków związku ze 113 krajów  i 523 organizacji związkowych działających na wszystkich kontynentach świata.

W Kongresie UNI, organizowanym co 4 lata, uczestniczyło w tym roku w Liverpoolu w dniach 16-20 czerwca 1935 osób, w tym 607 delegatów reprezentujących wszystkie kontynenty oraz 12 sektorów branżowych, 349 obserwatorów i 745 gości oraz 234 osób z obsługi Kongresu.

1 5

Polskę reprezentowali przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność” w osobach: Wiesława Mażarska, Stanisław Kiezik i Sławomir Steltmann, jak również przedstawiciele sektorów bankowości oraz handlu i usług działających w strukturach NSZZ "Solidarność".

Kongres podjął szereg ważnych decyzji związanych z dalszą działalnością organizacji związkowych na świecie. Przyjął strategię działania UNI do roku 2022, w której najważniejszymi elementami będą nadal akcje na rzecz obrony pokoju na świecie, demokracji, praw człowieka i równouprawnienia, walka o godziwe warunki pracy dla pracowników, jak również działania na rzecz rozwoju ruchów związkowych i organizowania się pracowników w związki zawodowe, zwłaszcza w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych, gdzie do tej pory związki zawodowe nie miały prawa bytu.

Zwrócono szczególną uwagę na międzynarodowe umowy zawierane przez organizacje związkowe z firmami  prowadzącymi globlaną działalność gospodarczą, regulujące sytuację pracowniczą na rzecz zmniejszania dysproporcji w poszczególnych regionach świata.
Naczelnym hasałem Kongresu było i będzie w ciągu najbliższych 4 lat - do następnego Kongresu w Toronto w roku 2022 - zawołanie "Making IT Happen" (bądźmy efektywni).

W czasie 3 dni obrad uczestnicy Kongresu przedstawiali przykłady takiej efektywnej działalności i organizowania ruchów związkowych w krajach i przedsiębiorstwach, gdzie do tej pory związkowcy nie mieli prawa bytu. Jednym z głównych przykładów przedsiębiorstwa globalnego z obszaru logistyki była wielokrotnie przywoływana w wystąpieniach uczestników firma Amazon, w której naczelną zasadą działania jest wysoki rozwój technologii na miarę XXI wieku i traktowanie pracowników według zasad agresywnej gospodarki kapitalistycznej wieku XIX. To właśnie przeciw takiemu traktowaniu pracowników walczą dziś związkowcy na całym świecie.
Ze strony polskiej delegacji zaprezentowano skuteczne działania w sprawie wolnych niedziel

Kongres dokonał wyborów do władz UNI na najbliższe 4 lata. Philip Jennings z Wielkiej Brytanii, dotychczasowy sekretarz generalny UNI, sprawujący tę funkcje przez ostatnie 18 lat i realny założyciel UNI (Union Network International) w roku 2000, złożył rezygnacje i przekazał funkcje sekretarza generalnego na ręce swojej zastępczyni Christy Hoffman z USA, która będzie pełnić tę funkcję przez najbliższe 4 lata. Kongres zatwierdził te zmiany.

2

Dokonano też wyboru nowego przewodniczącego UNI. Dotychczasowa przewodnicząca Ann Selin z Finlandii zakończyła swą działalność i na jej miejsce Kongres wybrał i zatwierdził jej zastępcę Rubena Cortina z Argentyny .

Wybrano też członków nowej Rady Zarządzającej UNI, złożonej z przedstawicieli wszystkich kontynentów oraz sektorów branżowych. Rada Zarządzająca liczy ponad 100 członków stałych.

W tych wyborach Polska została wybrana na członka stałego Rady Zarządzającej i jest reprezentowana przez naszą Koleżankę Wiesię Mażarską jako przedstawiciela sektora Poczta i Telekomunikacja z obszaru Europy Środkowo - Wschodniej i Południowej. tekst: W. Mażarska, S. Steltmann, S.Kiezik.

3 4 

6

5th Uni Global Union World Congress Liverpool 17-20 June 2018

XV Kongres Sekretariatu Łączności

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 113

W dniu 25 czerwca w Toruniu odbył się XV Kongres Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

Wybrano Przewodniczącego - Bogusław Nowickiego, Radę KSŁ i Komisję Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

Maciej Zieliński Przewodniczący  (KSPT)
Marcin Gallo Zastępcaca przewodniczącego (OMPP)
Maria Stachowska Sekretarz (OMPP)
Wiesław Gutowski Członek (OMPP)
Tomasz Różycki Członek (KSPT)

Na spotkaniu w dniu 26 czerwca br. Rada wybrała prezydium oraz powołała zespół ds. szkoleń w składzie Wanda Kociołek i Czesław Pastusiak.

Rada ukonstytuowała się w składzie

Bogumił Nowicki Przewodniczący  (OMPP)
Jerzy Iwaszkiewicz Zastępca przewodniczącego (KSPT)
Paweł Jędrzejewski Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Łukasz Mickiewicz Zastępca przewodniczącego (KSPT)
Andrzej Piekarz Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Janusz Szabowski Zastępca przewodniczącego (OMPP)
Andrzej Radecki Sekretarz (OMPP)
Tomasz Rosiak Skarbnik (KSPT)
Gustaw Czarnowski (OMPP)
Stanisław Kiezik (KSPT)
Wanda Kociołek (OMPP)
Maciej Lewandowski (OMPP)
Wiesława Mażarska (OMPP)
Hubert Orłowski (KSPT)
Witold Paluszak (OMPP)
Czesław Pastusiak (KSPT)
Sławomir Steltmann (OMPP)

Powołano zespół organizacyjny do obchodów 30-lecia Sekcji Łączności, która od 1989 r. jako pierwsza po stanie wojennym ogólnokrajowa organizacja NSZZ „Solidarność”, reprezentowała pracowników poczty i telekomunikacji  m.in. wobec  Zarządu PPTIT i Ministerstwa Łączności. Następcą Sekcji Łączności jest Krajowy Sekretariat Łączności utworzony po podziale PPTiT na Telekomunikację Polska i Pocztę Polską.

Organizacje obchodów zajmie się zespół  w składzie: Jerzy Iwaszkiewicz, Stanisław Kiezik, Wiesława Mażarska, Andrzej Piekarz, Sławomir Steltmann.

Przyjęto uchwały i stanowiska ws. sytuacji pracowniczej na Poczcie Polskiej i loga Poczty Polskiej oraz realizacji Umowy Programowej zawartej pomiędzy kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą i Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. Delegaci uchwalili nowy Regulamin wewnętrzny KSŁ.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami