Aktualności

Dariusz - Dziękujemy !!!

Darek 2017 2

Z końcem grudnia 2018 roku żegna się po 51 latach z pracą w Orange Polska Dariusz Majewski, odchodząc na wymarzoną emeryturę. 

Związany od wielu lat z pracą w Telekomunikacji Polskiej, współtworzył struktury NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, gdzie był przewodniczącym organizacji zakładowej.

Na szczeblu krajowym pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji i Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". 

Uczestniczył w szeregu akcjach organizowanych przez Związek w obronie interesów pracowniczych, biorąc m.in. udział w roku 2005 w głodówce protestacyjnej w siedzibie TP S.A w Warszawie na Twardej. Brał wielokrotnie udział w rozmowach z Zarządem Spółki ws. m.in. PUZP, Umowy Społecznej.

Zaangażowany w promowanie sportu brał aktywny udział w zawodach sportowych zajmując wysokie miejsca, szczególnie w strzelaniu. Swoją pasję będzie kontynuował na emeryturze.

Podziękowanie za długie lata współpracy w imieniu Orange złożył Jacek Kowalski  - członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich oraz Elżbieta Waliś – doradca ds. kontaktów z organizacjami związkowymi.

Życzymy Koledze dużo zdrowia i wielu nowych pomysłów na emeryturze.

Ruszył Pracowniczy Program Emerytalny w TP TelTech!

Z wielką przyjemnością pragniemy  poinformować członków naszego Związku, a także wszystkich pracowników TP TelTech , że działania OMPT NSZZ "Solidarność"  we współpracy z Pracodawcą doprowadziły do utworzenia  Pracowniczego Programu Emerytalnego(PPE). Program ten, to bardzo atrakcyjna, zorganizowana forma oszczędzania na jesień życia. PPE funkcjonuje w ramach III filara ubezpieczeń i jest doskonałą inwestycją w przyszłość.

W ramach PPE, po podjęciu przez pracownika decyzji o przystąpieniu do programu:

 • składkę podstawową, w wysokości 4% wynagrodzenia brutto, wpłaca pracodawca na   rachunek prowadzony w ramach PPE, 
 • pracownik odprowadza podatek od wpłaconej kwoty (za pośrednictwem pracodawcy),
 • każdy uczestnik programu ma możliwość wnoszenia ze swojego wynagrodzenia   dobrowolnej składki dodatkowej.

W celu przystąpienia do programu niezbędne jest wypełnienie deklaracji szczegóły znajdziecie na stronach wewnętrznych oraz w komunikacji.

Jesteśmy przekonani, że to doskonały prezent dla wszystkich pracowników na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Fundusz socjalny w Orange Polska

W dniu 7  grudnia  odbyła się posiedzenie  Komisji  Socjalnej w Orange Polska S.A. W porządku dziennym znalazły się:

 • sprawy bieżące,
 • rozpatrzenie wniosków o pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS innych spraw dotyczących pożyczek z ZFŚS,
 • rozpatrzenie wniosków o bezzwrotną pomoc finansową z ZFŚS,
 • rozpatrzenie odwołań/podań dotyczących świadczeń socjalnych z ZFŚS, 
 • sprawy różneW sprawach bieżących zatwierdzono przesłane przez zespoły  harmonogramy imprez na 2018r. 

Zatwierdzono  5 imprezach ogólnopolskich organizowanych centralnie. Rozpatrzono wnioski o pożyczki mieszkaniowe pozytywnie zaopiniowano 175  stan na dzień 1.12.2017r. są to kompletne wnioski.
W dalszej części posiedzenia rozpatrzono wnioski o bezzwrotną pomoc finansową w tym 3 wnioski bez opinii Zespołu Socjalnego ponieważ wnioskodawcy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Omówiono i rozpatrzono wnioski/podania i odwołania dotyczące świadczeń socjalnych.

Przypominamy, że termin składania wniosków o upominek świąteczny z ZFŚS upływa 22.12.2017r. 

Wstępny termin kolejnego spotkania Komisji ustalono na 7.02.2018r. OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Czesław Pastusiak,  Grzegorz Samborski.

Stan wojenny - 13 grudnia 1981r.

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 92

13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, wprowadziła w Polsce stan wojenny. Tego dnia złamano nadzieje milionów Polaków i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie – izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy, inne represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie.

Już 12 grudnia wieczorem w ramach akcji krypt. „Jodła” rozpoczęła się akcja internowań osób postrzeganych przez władze jako potencjalne zagrożenie dla ustroju. Zatrzymań, wedle wcześniej przygotowanych list, dokonywali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa. Wśród zatrzymanych znaleźli się nie tylko członkowie „Solidarności”. W czasie stanu wojennego internowano ponad 10 tys. osób, w tym niektóre więcej niż raz.

Sytuacja w salonach sprzedaży

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 185

W dniu 24 listopada 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ “Solidarność” i pracodawcy ws. bardzo trudnej sytuacji pracowników w salonach sprzedaży. Spotkanie jest efektem wystąpienia Związku w tej sprawie do zarządu Orange Polska w dniu 26.09.2017r.

W trakcie dyskusji strona związkowa zwróciła uwagę na patologiczną sytuację w salonach i sprawy, które utrudniają pracownikom sprzedaż oraz występujące nieprawidłowości..

Pracownicy muszą bardzo często raportować sprzedaż usług. Do dnia spotkania w dalszym ciągu odbywa się raportowanie nieuwzględnione w oficjalnych procedurach. W ocenie pracowników utrudnia to im sprzedaż. Odczytano szczegółowe dane.
Dyrektor Andrzej Kotfis podkreślił, że dla niego jest całkowicie niezrozumiała taka ilość raportów. Zadeklarował określenie jednego schematu raportów obowiązujących wszystkie komórki sprzedaży. Zmiany systemu raportowania poprzez inne systemy będą wprowadzane stopniowo (są testowane) w połowie 2018 roku.

Przedstawiono  wątpliwości dotyczące nakładania celów na salony. Wskazano na zawyżanie celów. Ponadto zgodnie z zasadami  cel przydzielany jest na salon, a następnie proporcjonalnie na pracowników, z uwzględnieniem absencji w salonie w danym miesiącu.. Pomimo takich zasad dyrektorzy komercyjni ich nie stosują i nie dokonują żadnych korekt w tym zakresie. Skutkuje to niesprawiedliwym nałożeniem i obciążeniem w niektórych salonach, w przypadku wakatu związanego np. z długotrwałym absencją chorobową lub oddelegowaniem pracownika do innego salonu. Cel przydzielany jest na salon bez znaczenia ilu przedstawicieli handlowych pracuje w danym miesiącu. Wskazano również na utrudnienia dot. odwołania się od zadań premiowych.

Dyrektor Zarządzania Komercyjnego Andrzej Kotfis zadeklarował zajęcie się tym tematem w celu wyjaśnienia braku komunikacji oraz sposobu celowania. W miesiącu marcu br. zabronił “streczowania” celów.

Przekazano niepokojące informacje dotyczące rozliczania dosprzedaży przy utrzymaniu pospaida oraz poruszono  kwestię  telemarketingu i racjonalnego rozdzielania bazy klientów.
Trwają obecnie prace nad przygotowaniem specjalnych baz klientów, zgodnych z ich preferencjami.

Zwrócono uwagę na dodatkowe obciążanie pracowników zadaniami wykraczającymi poza sprzedaż. Dyrektor Andrzej Kotfis zadeklarował podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie  innych obowiązków niż sprzedaż.

Wskazano na opóźnienia w zaliczaniu celów oraz nieetyczne zachowania.

Wszystkie te sprawy są lub będą przedmiotem dalszych działań i analiz ze strony pracodawcy oraz NSZZ "Solidarność".

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami