Aktualności

UNI Europa - Dobra Praca, Dobre Zdrowie

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 54

W dniu 17.01.2019 przedstawiciele KSPT NSZZ „Solidarność” wzięli udział w warsztatach będących podsumowaniem unijnego projektu pod nazwą „Dobra Praca, Dobre Zdrowie II” organizowanych przez UNI Europa - europejską federację związków zawodowych dla sektora usług - oraz jej partnera społecznego, ETNO - stowarzyszenie reprezentujące wiodących europejskich dostawców sieci i usług cyfrowych.

Tematem warsztatów były zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego w nowym, cyfrowym świecie pracy.

Z udziałem czołowych ekspertów ze związków zawodowych, biznesu i środowisk akademickich, warsztaty poruszały pojawianie się zagrożeń psychospołecznych, które są wynikiem nowych technologii, nowych form pracy i organizacji pracy oraz odpowiednich dla nich rozwiązań.

Projekt „Dobra Praca, Dobre Zdrowie II” jest kontynuacją zakończonego projektu „Dobra Praca, Dobre Zdrowie I”.

UNI 17012019 2  UNI 17012019 3 

Druga edycja tego projektu ma na celu znalezienie konkretnych odpowiedzi na wyzwania oraz zagrożenia płynące z postępującej cyfryzacji, powstawania nowych form zatrudnienia i wynikającego z tego stresu dla Pracowników poprzez opracowanie i dystrybuowanie broszury „Dobra praca, Dobre Zdrowie – Wytyczne” zawierającej przykłady najlepszych praktyk radzenia sobie z problemem na podstawie doświadczeń firm branży IT i ICT z całej Europy.

KSPT NSZZ „Solidarność” jest stale obecna w pracach koordynowanych przez UNI Europa dzięki czemu utrzymujemy kontakty ze Związkami Zawodowymi całej Europy. Wiedza zdobyta na warsztatach wykorzystywana jest podczas negocjacji i rozmów z pracodawcami w branży telekomunikacyjnej.

Z ramienia KSPT NSZZ „Solidarność” w warsztatach brali udział (na zdjęciu poniżej od lewej strony)

 • Roman Froch
 • Grzegorz Samborski
 • Łukasz Mickiewicz
 • Lucjan Szandrowski

UNI 17012019 4

Spór zbiorowy zakończony - wzrost wynagrodzeń w ORE

15 stycznia zakończył się porozumieniem spór zbiorowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Orange Real Estate sp. z o.o. (ORE).
Przedstawiciele  OMPT NSZZ „Solidarność” uzgodnili z pracodawcą wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników  średnio o 120 zł – nie mniej niż 100 zł. Podwyżki obejmują co najmniej 50% pracowników ORE, z wyrównaniem od 1 października 2018 r. i uwzględniają wzrost wynagrodzeń przed zawarciem porozumienia.

PPK programem oszczędnościowym dla pracujących!

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 66

Polski Fundusz Rozwoju zainaugurował kampanię informacyjną Pracowniczych Planów Kapitałowych pod hasłem: „W sumie się opłaca”. 8 stycznia br. ruszył portal www.mojeppk.pl

–  To przede wszystkim program prospołeczny bez żadnych gwiazdek czy pułapek dla 11 mln pracowników – zapewniał podczas inauguracji kampanii informacyjnej programu premier Mateusz Morawiecki.

Pierwsi zatrudnieni trafią do PPK 1 lipca br. Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do niego musi zostać zapewniona przez każdego pracodawcę (poza wyjątkami określonymi w art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1 ustawy o PPK) zatrudniającego co najmniej jednego pracownika, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, działającego we współpracy z wybraną instytucją finansową. Co miesiąc na rachunek ten będą trafiać wpłaty pracownika i pracodawcy. Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

Informacja z Rady KSPT

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 167

W dniu 08 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.

KSPT 08012019 1 KSPT 08012019 3 KSPT 08012019 2

Przedstawiono informację nt. współpracy z UNI Europa i mobilnej pracy w kontekście deklaracji podpisanej przez ETNO (Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych). Oczekiwane jest przez organizacje związkowe uregulowanie zasad korzystania z tego rodzaju świadczenia pracy, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy, sposób dostarczania efektów pracy zdalnej, ewentualne zasady kontroli pracownika oraz uregulowanie kwestii korzystania ze sprzętu oraz ochrony danych firmy.

Zapoznano się z podejmowanymi przez KSPT interwencjami w UKE dot. decyzji mających wpływ m.in. na poziom zatrudnienia.

KSPT 08012019 4 KSPT 08012019 5

W trakcie spotkania przedstawiono założenia i projekt współpracy z Centrum Organizowania Związków Zawodowych.

Relacje ze spotkania branżowego w Komisji Krajowej złożył przewodniczący KSPT.

Przyjęto uchwałę popierającą Międzyzakładową Organizację Związkowa Ericsson - Sodexo - UPC – Internetia w rozmowach z pracodawca Internetia sp. z o.o. i zgłoszenie żądań w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (więcej na stronie MOZ).

Omówiono przygotowania do obchodów 30-lecie powstania Sekcji Krajowej Pracowników Łączności NSZZ „Solidarność” oraz 30-tej Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.

logo 30 SKPL

Solidarność apeluje o wsparcie prawa kierowców zawodowych do godnego wypoczynku

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 48

W Parlamencie Europejskim 10 stycznia odbędzie się głosowanie nad przepisami dotyczącymi czasu prowadzenia pojazdu i okresu odpoczynku kierowców autobusów, autokarów i ciężarówek.

NSZZ „Solidarność” wspierając Europejską Federację Transportowców ETF wzywa europosłów do przeciwstawiania się zmianom, które mogłyby spowodować, że kierowcy zawodowi będą bardziej zmęczeni, co utrudni im zachowanie czujności, jasności umysły i zdolności do podejmowania decyzji w ruchu drogowym, a więc oddziaływało negatywnie na ich zdolność do bezpiecznej jazdy. Chodzi m.in. o to, aby kierowcy zawodowi niemusieli prowadzić pojazdu przez 3 tygodnie, mając tylko 2 dni odpoczynku (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisy prowadzą pojazd przez 2 tygodnie i mają 3 dni odpoczynku), oraz aby nie wymagano od nich, aby spędzali weekendy w pojazdach.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami