Aktualności

Nie wolno dyskryminować jednych grup zawodowych kosztem drugich

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 38

Solidarność zrzesza wszystkie grupy zawodowe i występuje o podwyżki dla wszystkich pracowników - powiedział w radiowej Jedynce Marek Lewandowski, rzecznik przew. KK NSZZ "Solidarność". Nie wolno zapominać o pracownikach muzeów, sądów i prokuratur, sanepidu, itd. Oni od 2010 roku nie otrzymywali podwyżek.

UNI Europa - Dobra Praca, Dobre Zdrowie

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 40

W ciągu ostatnich kilku lat UNI Europa i ETNO - partnerzy społeczni w sektorze TIK - obserwują wzrost zagrożeń psychospołecznych i problemów związanych ze zdrowiem psychicz-nym wśród pracowników sektora TIK. W 2009 roku zrealizowaliśmy projekt dotyczący zdrowia psychicznego w sektorze telekomunikacyjnym (VS/2009/0162) i opracowaliśmy „Wytyczne Dobra praca Dobre zdrowie” W wytycznych przytoczono przykłady dobrych praktyk i podano konkretne zalecenia dla pracodawców i pracow-ników dotyczące sposobów poprawy samopo-czucia psychicznego w miejscu pracy.

Link bezpośredni do wersji polskiej >>>

"Oby Wasza praca i codzienny trud zawsze były doceniane". Piotr Duda składa życzenia na Dzień Kobiet

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 87

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda składa wszystkim paniom najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Wszystkim naszym Paniom, a w sposób szczególny Członkiniom i Sympatyczkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Oby Wasza praca oraz Wasz codzienny trud zawsze były doceniane i dobrze nagradzane. Życzę pomyślności i samych sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność"

PIP w 2019 r. zamierza przeprowadzić 70 tys. kontroli

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 70

Według szacunków Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. przeprowadzimy 70 tys. kontroli – poinformował w środę główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. 

Z danych zaprezentowanych  na konferencji prasowej wynika, że w 2018 r. wpłynęło 54 tys. skarg i było ich o ponad 4 tys. więcej niż w 2017 r. Każdego roku ponad 40 proc. skarg dotyczy naruszania przepisów o czasie pracy oraz o wypłacaniu należności pracowniczych.

W bieżącym roku, według szacunków Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzonych zostanie 70 tys. kontroli. Przeprowadzane będą m.in. w korporacjach oferujących usługi finansowe, prawnicze, telekomunikacyjne oraz pocztowe i kurierskie. sprawdzane będzie m.in. przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę czy też stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Kontrolowana będzie również legalność zatrudnienia obcokrajowców.

Informacja z Komisji Międzyzakładowej

W  dniu 4  marca br. odbyło się w Warszawie spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Głównym tematem spotkania były propozycje pracodawcy dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. Przedstawiono propozycje pracodawcy OPL polegające na zmniejszeniu o połowę ilości klas, poprzez ich połączenie, przy jednoczesnym podniesieniu widełek placowych. Nadal utrzymana byłaby różnica w poziomie wynagrodzeń zasadniczych pomiędzy pracownikami sprzedaży a pozostałymi. Jednocześnie proponuje się dodanie dodatkowej tabeli zaszeregowań dla pracowników sprzedaży, zależnej od poziomu przewidywanej premii (30 i 50%). Proponowane zmiany wymagają dodatkowych środków na podniesienie minimalnych wynagrodzeń. Dlatego pracodawca proponuje przeprowadzić regulację w oparciu o część środków przewidzianych na podwyżki.

KM 04032019 2 KM 04032019 3

Związek proponuje dokonanie regulacji, wynikającej ze wzrostu  płacy minimalnej, z dodatkowych środków, ponad 2,5% przewidzianych, zgodnie z Umową Społeczną, na podwyżki dla nie mniej niż 45% zatrudnionych w OPL.

Obawy dotyczą znacznego zróżnicowaniawysokości podwyżek, w zależności odumiejscowienia w strukturze Spółki. W efekcie objęcie znacznej grupy pracowników na niższych stanowiskach minimalnymi podwyżkami. Zastrzeżenia również budzi znaczny wzrost kwotowy widełek w klasie 50+.

Kolejne rozmowy płacowe z pracodawcą zaplanowane są na 5 marca br.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej zostali zapoznani z sytuacją w NexoTech i trwającym tam sporem zbiorowym o wzrost wynagrodzeń oraz ustaleniami Work Service z ZUS w sprawie uregulowania zaległości w składkach pracowniczych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ugoda w tej sprawie z ZUS została zawarta 28 lutego br.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami