Aktualności

Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego. 7 zasad emerytalnych i harmonogram spotkań!

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 65

materiały KK NSZZ "S"

Od pierwszego października 2017 roku wchodzi w życie przywrócony wiek emerytalny. To finał pięcioletniej batalii „Solidarności”, która po podwyższeniu wieku emerytalnego w maju 2012 roku przez PO-PSL zapowiedziała, że doprowadzi do cofnięcia tej fatalnej decyzji.

Warto przypomnieć, że przez te pięć lat „Solidarność” zorganizowała referendum, pod którym zebrała ponad 2,5 mln podpisów, organizowała protesty, kampanie społeczne, a w konsekwencji przyczyniła się do zmiany władzy. To dzięki tej zmianie przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego (60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn) staje się faktem.
 

Od 1 października każdy uprawniony będzie miał możliwość podjęcia własnej decyzji o momencie przejścia na emeryturę. To istota nowych rozwiązań, wokół których nawarstwiło się wiele fałszywych informacji. Dlatego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęła kampanię społeczno-informacyjną „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”.
 

Tutaj więcej informacji: 7 zasad emerytalnych, harmonogram spotkań oraz materiały do pobrania!


ml

Spotkanie w Eltel Networks

9 maja br. w Luboniu odbyło się spotkanie nowego Zarządu ELTEL Networks S.A. z przedstawicielami OMPT NSZZ „Solidarność”. W trakcie spotkania, oprócz ustalenia nowych zasad współpracy, polegających na cyklicznych spotkaniach mających na celu rozwiązywanie problemów, zapoznano się ze zmianami w Grupie Eltel Networks oraz planami rozwojowymi.

Ponadto omówiono zgłaszane przez pracowników problemy dot. m.in.: malejącej ilości pracowników związanej z odejściami, nadal niskich płac pomimo realizacji Porozumienia z OMPT NSZZ „Solidarność”, braku wypłaty za nadgodziny, czas dojazdów, koszty utrzymania samochodów, obszernych i zbyt często zmienianych procedur dot. sposobu realizacji usług.

Ze strony OMPT w spotkaniu uczestniczyli Waldemar Stawski, Ryszard Zielonka, Krzysztof Rabiega, Dariusz Olszewski.

Wzmocnienie ochrony pracowników tymczasowych

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 77

6 maja 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniającą ustawę  o zatrudnianiu pracowników tymczasowy. Zmiany głównie wejdą w życie 1 czerwca tego roku.

Zmiany mają na celu wzmocnienie ochrony pracowników tymczasowych oraz wyeliminowanie patologicznych praktyk. Do najistotniejszych zmian należą ograniczenia w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych, wyłączenie możliwości kierowania tego samego pracownika do tego samego pracodawcy użytkownika poprzez różne agencje pracy tymczasowej (art. 20) czy też ochrona pracownic tymczasowych w ciąży.

Doprecyzowano przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym. Chodzi o wykonywanie tego samego rodzaju pracy, którą wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony bezpośrednio przez ostatnie 3 miesiące, a który został zwolniony przez pracodawcę użytkownika z przyczyn od niego niezależnych. Dodatkowe ograniczenie, które zostało do przepisu wprowadzone polega na tym, że taka praca nie będzie mogła być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała jednostka organizacyjna, w której zatrudniony był zwolniony pracownik.

Europa Środkowa potrzebuje wzrostu płac

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 69

W ramach kampanii EKZZ “Europa potrzebuje wzrostu płac” wydany został komunikat dotyczący regionu Europy Środkowej, z którego dowiadujemy się, że dzisiaj różnice w płacach pracowników z Polski, Czech i Węgier w porównaniu do pracowników niemieckich są większe niż w 2008r. Niemcy zostały wybrane jako podstawa porównania, gdyż jest to najważniejszy partner handlowy naszego regionu.

Jak czytamy w analizie „Dlaczego Europa Środkowa potrzebuje wzrostu płac” opublikowanej przez Europejski Instytut Związkowy (ETUI)

 • w 2008 przeciętna płaca brutto w Polsce wynosiła 33% średniej płacy brutto w Niemczech, zaś w 2015 ten współczynnik spadł do 29,3%;
 • ten sam współczynnik na Węgrzech spadł z 31,9% w 2008 do jedynie 25% w 2015;
 • w Czechach w 2008 wynosił on 34,9%, i spadł w 2015 do 30,9%.

W kierunku lepszych warunków pracy i życia w Europie

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 78

26 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę europejskiego filaru praw socjalnych. W ocenie przewodniczącego Junckersa ma to otworzyć nowy rozdział w budowaniu społecznego wymiaru integracji europejskiej.

Obok dokumentu o charakterze politycznym pojawiły się konkretne propozycje dotyczące:  nowej dyrektywy o godzeniu życia osobistego z zawodowym oraz zmian w dyrektywie z 14 października 1991  r. z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy. Komisja przedstawiła także opracowanie dotyczące analizy postanowień dyrektywy o czasie pracy i rekomendacje dotyczące zapewnienia ochrony socjalnej przysługującej niezależnie od formy wykonywania pracy.  Co ważne wyraźnie wskazano, że przedstawione inicjatywy nie wyczerpują działań z zakresu socjalnego które Komisja zamierza podjąć w najbliższym czasie.  

- NSZZ Solidarność pozytywnie postrzega przywrócenie aktywności Komisji Europejskiej w obszarze socjalnym. Fundamentalne zastrzeżenie wzbudza jednak adresowanie konstrukcji filaru wyłącznie do strefy euro z możliwością dobrowolnego przystąpienia pozostałych państw, W naszej ocenie unijne standardy socjalne winny być z założenia tożsame dla wszystkich państw członkowskic h– wskazuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK. - Po dokonaniu szczegółowej analizy 20 elementów filaru praw socjalnych będziemy  oczywiście oczekiwać oficjalnego stanowiska polskiego rządu, co do woli przystąpienia do tej inicjatywy – dodaje ekspertka.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami