Aktualności

Członkowie "Solidarności" otrzymają zniżki na stacjach LOTOS

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 84

29 sierpnia Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i Wojciech Weiss, prezes spółki LOTOS Paliwa podpisują porozumienie o współpracy. Od jesieni związkowcy oraz ich rodziny korzystające z kart paliwowych LOTOS Biznes otrzymają zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.

– 
Od ubiegłego roku prowadzimy pilotażową współpracę ze śląsko-dąbrowską oraz podbeskidzką Solidarnością. Jesteśmy zadowoleni z tej kooperacji, dlatego podpisanie umowy na szczeblu centralnym z największym związkiem w Polsce – liczącym kilkaset tys. członków – to ważny krok dla sieci LOTOS – mówi Wojciech Weiss, prezes Zarządu LOTOS Paliwa.

Przejęcie pracowników także po zwolnieniu

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 90

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że pracownik zwolniony na kilka miesięcy przed przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę może zostać uznany za zatrudnionego w firmie przejmującej. Przeszkodą nie jest nawet czasowe zawieszenie działalności przedsiębiorstwa. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 sierpnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że niedopuszczalne jest zwolnienie pracowników z powodu samych zmian właścicielskich, ale jest ono dopuszczalne np. z przyczyn ekonomicznych. Według Trybunału decydujące znaczenie dla przejścia zakładu pracy ma ustalenie, czy po przejęciu dana jednostka kontynuuje faktyczną działalność lub ponownie ją podejmuje. Hiszpański sąd apelacyjny zwrócił się do Trybunału o ocenę czy doszło przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

Podpisz list poparcia w obronie zwalnianego związkowca!

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 100

Pragniemy poinformować, że Jysk Polska Sp. z o.o. zamierza rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony ze swoim pracownikiem a naszym Kolegą Tomaszem Jamrozikiem, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Jysk Polska Sp. z o.o.

Spotkanie w UKE i OPL

1 sierpnia br. w siedzibie UKE reprezentanci KSPT NSZZ "Solidarność" uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem UKE, gdzie poruszano tematy dotyczące regulacji i deregulacji rynku telekomunikacyjnego, w tym związanych z dyrektywami unijnymi. Istotą rozmów były zagadnienia rzutujące na rynek pracy w branży, gdzie związek ma obawy, iż regulacje spowodują kolejne zwolnienia pracowników. Ustalono, iż Urząd jest otwarty na przeprowadzenie warsztatów dla branży z poszczególnych przesłanych przez związek zagadnień celem ich doprecyzowania.

Tego samego dnia w Warszawie odbyło się, z inicjatywy OMPT NSZZ "Solidarność" i OZZPT, spotkanie z Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Orange Polska – Jackiem Kowalskim. Poruszono tematy związane z cyklicznymi spotkaniami z Zarządem OPL i menagerami dot. strategii firmy, planów spółki, projektów organizacyjnych i ich rozliczeń. Omówiliśmy poprawę komunikacji z Zarządem Spółki, poruszyliśmy tematy związane z urlopami w TIT, certyfikatami starszych pracowników i zgłaszanymi problemami dotyczącymi zmian organizacyjnych.

Kto ma prawo do emerytury minimalnej?

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 107

W związku z licznymi pytaniami o zasady nabywania emerytury minimalnej przypominamy, że w obecnym systemie emerytalnym, wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli jednak w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone nam świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości tej właśnie minimalnej emerytury. W 2018 r. emerytura minimalna wynosiła 1030 zł brutto. W 2019 r. wzrośnie o 33,57 zł.

Warunki otrzymania emerytury minimalnej są zasadniczo dwa i są one określone w art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 • osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego oraz
 • posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami