Aktualności

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 38

Jak co roku, 28 kwietnia obchodzony będzie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zwany inaczej Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy (lub czasem jako Dzień Pamięci o Pracownikach/ Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy). Tematem wiodącym w 2017 roku, określonym przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), jest: "Lepsze gromadzenie i wykorzystanie danych BHP".

Temat ten dotyczy potrzeby optymalizacji systemu rejestracji, analizy i wykorzystania informacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych. Z kolei Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) uznała, że w 2017 roku uwagę pracowników powinien przyciągnąć temat: NIEBEZPIECZNE I NIEUCZCIWE – DYSKRYMINACJA W PRACY DOTYKA NAS WSZYSTKICH. W ten sposób związki zawodowe, w tym NSZZ „Solidarność” kierują uwagę na zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na zagrożenia w miejscu pracy m. in. z powodu płci, pochodzenia, klasy i orientacji seksualnej.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) dołączyła hasło: LICZY SIĘ ZDROWIE I BEZPIECZENSTWO KAŻDEGO!

Materiały informacyjne o tematyce Dnia i informacje o jego obchodach w kraju zebrane są na stronie internetowej CIOP-u (Centralny instytut Ochrony Pracy): www.ciop.pl

Agnieszka Mińkowska
p.o. pełnomocnik NSZZ „Solidarność” ds. bhp
NSZZ „Solidarność”

Informacja na temat Dnia Wypadków przy Pracy

Obradowały władze Związku

5 i 6 kwietnia w Warszawie obradowały: Prezydium i Komisja Międzyzakładowa OMPT oraz Prezydium KSPT NSZZ "Solidarność".

Omówiono odpowiedź pracodawcy na pismo KM dot. zgodności z prawem planowanego wydzielenia pracowników do Qumak S.A., planowane wydzielenie pracowników ZSST oraz zmiany w Nieruchomościach. Prezydium podtrzymało krytyczny stosunek do projektów zmian organizacyjnych w OPL polegających na wydzielaniu zadań i pracowników do firm zewnętrznych, który skutkuje pogorszeniem oferty pracowniczej.

Pozytywnie przyjęto rozpoczęcie prac Zespołu premiowego OPL nad oceną funkcjonowania Regulaminu premiowania. W pracach Zespołu z ramienia NSZZ "Solidarność" uczestniczą Renta Sadowska-Kosiacka i Krzysztof Kościuk.

Przedstawiono ustalenia Komisji  Administracyjno-Związkowej  dotyczące zasad funkcjonowania Klubów Sportowych. Ustalono podział środków w 2017 r. na poszczególne cele oraz na wniosek przedstawicieli OMPT dokonano dodatkowego przekazania środków na ZFŚS z środków centralnych. Przedstawiono informację dotyczącą rozliczenia Centralnych Funduszy  w roku 2016. W miejsce Komisji Sportu  powstają obecnie Kluby obejmujące minimum 40 pracowników, które mogą zgłaszać chęć  organizowania aktywności w  różnych dziedzinach sportu  i rekreacji.

Zapoznano się z wynikami kontroli w OPL Państwowej Inspekcji Pracy, która oceniła zasadność  zarzutu dot. naruszania przepisów gwarantujących szczególną ochronę trwałości pracy pracowników pełniących funkcję społecznego inspektora pracy. 

Stanisław Kiezik omówił projekt wystąpienia do Work Service S.A. i spółek powiązanych w sprawie funkcjonowania  systemu premiowego i wynagrodzenia pracowników świadczących pracę na rzecz OPL.

Łukasz Mickiewicz przedstawił wyniki rozmów w sprawie wprowadzenia Telepracy w TP Teltech. Zapoznał również zebranych z propozycjami pracodawcy dot. wzrostu wynagrodzeń w TP Teltech.

Omówiono politykę informacyjną Związku  oraz zapoznano się z informacją o rozmowach w sprawie wzrostu wynagrodzeń w MDPS. Przedstawiono  wątpliwości ws. z rozliczaniem czasu pracy w ELTEL Networks, wyjazdu samochodem służbowym z domu i kosztów obsługi samochodów przez pracowników, co będzie podjęte na spotkaniu z zarządem firmy.

Rozstrzygnięto konkurs na logo OMPT NSZZ "Solidarność". Przysłane projekty przedstawił Czesław Pastusiak. Prezydium OMPT uhonorowało  nagrodą główną-  Janusza  Misztala  -zwycięzcę konkursu oraz przyznało dodatkowe nagrody dla pozostałych uczestników konkursu.

W związku z projektem  zmian w ustawach emerytalnych przygotowanych do dalszego procedowania przez Radę Ministrów, Prezydium Sekcji Krajowej zaakceptowało wystąpienie w sprawie  poszerzenie zespołu konsultującego projekt zmian w Radzie Dialogu Społecznego o przedstawicieli KSPT – Zbigniewa Jackiewicz i Mariana Ogonowskiego. Szczególnie dotyczy to dalszych prac nad projektem zmian w przepisach dot. Pracowniczych Programów Emerytalnych. Związek jest zainteresowany dalszym funkcjonowaniem Programu w obecnej formie. Pracowniczy Program Emerytalny został wprowadzony w Telekomunikacji Polskiej S.A. w roku 2001 i był efektem uzgodnień organizacji związkowych  z  Zarządem TP S.A. przy wsparciu ekspertów Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Przed sprzedażą akcji TP S.A. jego zachowanie i kontynuacja zostały włączone do Pakietu Socjalnego.

Spotkanie Komisji Międzyzakładowej OPMT zdominowała dyskusja nad polityką zatrudnienia w OPL, ocena funkcjonowania umowy społecznej i stosunku Związku do jej kontynuacji w latach następnych. OMPT oczekuje na opinie i sugestie członków Związku i pracowników Spółki.

Jerzy Iwaszkiewicz omówił przygotowanie do Pielgrzymki Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" do Lourdes z okazji 25-lecia powstania Sekcji oraz organizację 28. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.

Pielgrzymka na Jasną Górą odbędzie się w dniu 20 maja. 11 kwietnia  br. zostanie przekazany pracownikom komunikat mailowy oraz zamieszczony odrębny komunikat na stronie dla emerytów - http://alumni.orange.pl/xxviii-pielgrzymka-na-jasna-gore-20-maj-2017r/ .
W dniach 11-24 kwietnia  będą przyjmowane zgłoszenia od pracowników na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie od emerytów przez wskazanych koordynatorów.

XXVIII Pielgrzymka na Jasną Górę

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 198

W imieniu KSPT NSZZ  "Solidarność" zapraszam  wszystkich pracowników i członków  Związku do udziału w 28. Pielgrzymce Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę w dniu 20 maja 2017r.

Zgodnie z naszą tradycją pragniemy pokłonić się Matce Bożej prosząc o dalszą opiekę w życiu rodzinnym i zawodowym.

Jerzy Iwaszkiewicz
Przewodniczący KSPT
NSZZ "Solidarność"

PROGRAM
10.00 – spotkanie i poczęstunek uczestników Pielgrzymki na placu przy ul. Ogrodowej w Częstochowie.
11.00 – koncert Artura Biniek i Kamila Powrózka.
12.00 – oficjalne powitanie pielgrzymów i przejście na Jasną Górę.
13.00 - uroczysta Msza Święta  w Bazylice pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Boskiej i poświęcenie tablicy upamiętniającej śp. Elżbietę Pacułę.

Zgłoszenia należy nadsyłać od 11 kwietnia br. do 24 kwietnia br. do godz. 16:00.
Szczegóły link obok >>>

Wieczna tymczasowość będzie mocno ograniczona. Ustawa trafiła do Senatu

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 54

Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. przyjął zmiany dotyczące pracowników tymczasowych. Za przyjęciem projektu głosowało 320 posłów, przeciw 26 a 30 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadza ochronę względem pracownic tymczasowych w ciąży. Ustawa przewiduje, że ich umowy będą przedłużane do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej 2-miesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej i uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży. Dzięki tej zmianie pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Wcześniej nie było to możliwe.

Spotkanie Rady Krajowej Sekretariatu Łączności

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 79

23 marca odbyło się spotkanie Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność”. Rada przyjęła informacje z wykonania budżetu za rok 2016 oraz uchwaliła budżet na rok 2017.

Obrady zdominowała sytuacja na Poczcie Polskiej  i sytuacja pracownicza doręczycieli. Ustalono tryb dalszego postępowania i rozmów z pracodawcą.
 
Kontynuowana jest akcja pełnienia straży przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Taka nieoficjalna służba powstała jeszcze za życia ks. Jerzego (wtedy pilnowała, aby księdzu nic złego się nie stało). Na dobre uaktywniła się zaraz po pogrzebie patrona Solidarności i trwa do dziś. Każdego dnia i nocy pilnuje porządku wokół żoliborskiego kościoła św. Stanisława Kostki (gdzie na dziedzińcu znajduje się grób naszego patrona). Przedstawiciele Sekretariatu Łączności kontynuują w tym roku dyżury raz miesiącu. Trwają one pełną dobę od godz. 12-tej. Koszty związane z dyżurami pokrywa Sekretariat Łączności.

Zgłoszenia osób chętnych należy kierować za pośrednictwem branżowych struktur związku do Wiesława Gutowskiego:

tel: 502 019 414;

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami