Mniejszy podatek dla członków związku

Pracownicy, którzy są członkami organizacji związkowych odliczą od dochodu nawet 500 zł w rozliczeniu PIT. „Polski Ład” początkowo zakładał możliwość odliczenia maksymalnie 300 zł, ale po przyjęciu przez sejm poprawki zgłoszonej przez NSZZ „Solidarność” kwota ta zwiększyła się o 200 zł. Jak czytamy w stanowisku Ministerstwa Finansów: podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc.

To NSZZ „Solidarność” w trakcie konsultacji publicznych projektu o zmianach w  zapisach „Polskiego Ładu” zaproponował poprawkę, którą zaakceptował w piątek Sejm. W trakcie konsultacji publicznych zaproponowane zostało zwiększenie tego limitu do 500 zł.

Ponadto w przepisie normującym dokumentowanie tych wydatków (art. 26 ust. 7 ust. 5 ustawy PIT) zaproponowano, aby dokument ten mogła stanowić informacja PIT-11, w której już obecnie (w części G) pracodawca wykazuje wysokość pobranych z wynagrodzenia (na skutek otrzymanego od pracownika upoważnienia) podlegających odliczeniu składek na rzecz związków zawodowych – czytamy w uzasadnieniu resortu finansów. Dzięki poprawce ulga podatkowa dla członków związków wyniesie więcej: nie jak zakładano na początku 300 zł, a 500 zł.

Zrzeszeni pracownicy będą mogli pomniejszyć podatek dochodowy do spłaty o większą kwotę niż dotąd. W uzasadnieniu Ministerstwa Finansów można przeczytać, że postulat podwyższenia limitu odliczenia składek członkowskich na rzecz związków zawodowych z 300 zł do 500 zł rocznie. Podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc. Zmiany dotyczą półtora miliona pracowników zrzeszonych w ponad dwunastu tysiącach organizacji związkowych, co stanowi ponad 16 % ogółu pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami