Umowa Społeczna w Orange na lata 2022 - 2023 podpisana

W dniu 7 grudnia 2021 r. zakończyły się rozmowy dotyczące Umowy Społecznej na lata 2022-2023. 

KM OMPT NSZZ „Solidarność" mając na względzie zapewnienie jak najlepszych warunków pozostającym w zatrudnieniu, jak i odchodzącym pracownikom postanowiła podpisać Umowę Społeczną na lata 2022-2023.

  • W trakcie 20-dniowych negocjacji m.in. ograniczono ilość pracowników, którzy odejdą z Orange Polska S.A. (OPL) w najbliższych dwóch latach. Uzgodniono, że w trakcie trwania Umowy Społecznej z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1400 pracowników (760 w 2022 i 640 w 2023 roku). Pierwotne wystąpienie pracodawcy dotyczyło 1725 pracowników.
  • Uzgodniono, że w przypadku przejścia pracowników do pracodawcy poza Grupę OPL, w trybie art. 23(1) Kodeksu Pracy, pracownicy będą mieli możliwość skorzystania w pierwszej kolejności z odejść dobrowolnych.

Zwiększono jednorazowe odszkodowania przedemerytalne oraz w przypadku nabycia prawa do emerytury lub renty.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy, w ramach odejść dobrowolnych, w 2022 roku, pracownikowi zostanie wypłacone dodatkowo jednorazowe odszkodowanie przedemerytalne uzależnione od roku odejścia (w 2022 lub 2023) i nabycia prawy do emerytury (w okresie od 2023 do 2027 r.). 

Oprócz wynikającej z PUZP odprawy emerytalno-rentowej, utrzymano (pracodawca proponował wykreślić) dodatkowe odszkodowania dla pracowników, którzy w danym roku (2022 i 2023) osiągnęli wiek emerytalny lub nabyli prawo do renty. Pracownik, który w latach 2022 i 2023 osiągnie wiek emerytalny lub przejdzie na rentę i rozwiąże w tych latach umowę o pracę w ramach odejść dobrowolnych przysługuje dodatkowe odszkodowanie dla seniora w wysokości:

  • dla stażu pracy od 25 do 30 lat - 100% wynagrodzenia zasadniczego
  • dla stażu pracy powyżej 30 lat - 200% wynagrodzenia zasadniczego

Uzgodniono środki na podwyżki.

Podwyżki wynagrodzeń w latach 2022-2023 obejmą od 1 sierpnia, nie mniej niż 45% pracowników (pracodawca proponował 35%). Jednocześnie wynegocjowano zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na podwyżki w wys. 4 % w 2022 r. oraz nie mniej niż 4 % w 2023 r. Pracodawca proponował pozostawienie wysokości naliczenia na poziomie 3 %.

Więcej na świadczenia socjalne.

Zwiększono środki na Akademię Witalności Orange, w tym na rzecz przyjaznego środowiska pracy, opiekę medyczną. Uzgodniono zwiększenie odpisu z zysku na dofinansowanie Centralnego Funduszu socjalnego. Ustalono zwiększenie ryczałtu pakietu alokacyjnego i zwrotu kosztów dojazdu powyżej 50 km w jedną stronę wypłacanego przez okres 3 lat. 

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami