11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Naród, który nie szanuje swojej przeszłości
Nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
I nie ma prawa do przyszłości
Józef  Piłsudski

11 listopada mija 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki wysiłkowi i poświęceniu kolejnych pokoleń możemy to Święto obchodzić w wolnej, niepodległej i demokratycznej Polsce. Pamiętajmy, że NSZZ „Solidarność” w tej sztafecie pokoleń wniosła swój wielki wkład, przyczyniając się do upadku systemu totalitarnego i zrzucenia obcej zależności. Jako Polacy pamiętajmy, że dla nas wolność łączy się nierozerwanie z niepodległością.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę wszystkim dużo zdrowia,
siły i nadziei na drodze ku lepszej wspólnej przyszłości.
Jerzy Iwaszkiewicz
przewodniczący Rady KSPT NSZZ "Solidarność"

„Powiadają na bowiem, piszą, wykrzykują niekiedy nawet ze stadionów do robotników o nacjonalizmie Polaków. Nam, właśnie nam, którzy jako jedyny naród świata ma wpisane hasło na swoich sztandarach i to wpisane od wieków: „Za wolność wasza i naszą!”, nam, których kości rozrzucone są na wszelkich polach bitew świata, wszędzie tam, gdzie walczono przed wiekami, aż po nasze w końcu czasy o wolość, o niepodległość, o godny byt narodów, o wolność każdego człowieka.

(…) Przed nikim zatem, mówimy to tu, z tego miejsca tym, którzy powinni to wreszcie usłyszeć: my Polacy, za wyzwolenie, nie musimy klękać! Bo Polska była jest, istnieje pomimo wszystkiego i dzisiaj, i istnieć będzie zawsze dzięki Polakom.”

Fragment przemówienia Jerzego Grena przy Grobie Nieznanego Żołnierza 11 listopada 1978 roku.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami