O wynagrodzeniach i warunkach pracy w Euvic Services

11 października 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawcy Euvic Service sp. z o.o. celem omówienia bieżących spraw istotnych dla pracowników.

W trakcie spotkania poruszano m.in. sprawy związane z warunkami pracy (w tym pracowników technicznych wykonujących swoje zadania w terenie) oraz z oczekiwaniami płacowymi pracowników. Ze wzg. na zróżnicowanie występujące w poziomie wynagrodzeń spowodowane m.in. przejęciem przez pracodawcę nowych grup pracowniczych od sierpnia i września br. istnieje konieczność dokładniejszego rozeznania sytuacji. Szczególnie w zakresie zasad awansowania czy premiowania pracowników. Rozmowy będą kontynuowane.

W imieniu NSZZ „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyli Łukasz Mickiewicz i Robert Bąk.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami