21 postulatów. Porozumienia Sierpniowe. Zwycięstwo 1980

21 postulatów ogłoszonych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy zostało spisanych na sklejce i ogłoszonych 17 sierpnia 1980 roku. Ostateczny kształt nadali im przywódcy robotniczych protestów. Postulaty zawierały zarówno żądania socjalne, jak i polityczne, takie jak powstanie samorządnych związków, czy wolności słowa, które były dla komunistycznej władzy bardzo trudne do akceptacji, demaskując jej brak legitymacji do reprezentowania Polaków, a nawet klasy robotniczej, którą niosła na sztandarach.

Ostatecznie jednak protokół Porozumień Sierpniowych, jeden z czterech (30 sierpnia 1980 w Szczecinie, 3 września 1980 w Jastrzębiu-Zdroju i 11 września 1980 w Hucie Katowice) pod presją strajków podpisali w Gdańsku Lech Wałęsa, Andrzej Kołodziej, Bogdan Lis, Lech Bądkowski, Wojciech Gruszewski, Andrzej Gwiazda, Stefan Izdebski, Jerzy Kwiecik, Zdzisław Kobyliński, Henryka Krzywonos, Stefan Lewandowski, Alina Pieńkowska, Józef Przybylski, Jerzy Sikorski, Lech Sobieszek, Tadeusz Stanny, Anna Walentynowicz, Florian Wiśniewski. Stronę rządową reprezentowali Mieczysław Jagielski, Zbigniew Zieliński, Tadeusz Fiszbach, Jerzy Kołodziejski.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami