Prof. Andrzej Nowak: 1920. Zwycięstwo inspirujące pokolenia

Polacy jako pierwsi stawili skuteczny opór ideologiczno-totalitarnej machinie, która w oparciu o komunizm stworzona została w Rosji - mówi prof. Andrzej Nowak w rozmowie z Mateuszem Kosińskim.

Panie Profesorze, w tytule swojej najnowszej książki „Klęska Imperium Zła” nawiązuje Pan do słynnych słów prezydenta Ronalda Reagana, który w latach 80. tym określeniem, zaczerpniętym z popularnych wtedy „Gwiezdnych Wojen”, nazwał Związek Radziecki. Czy Reagan  dokończył to, co w 1920 r. rozpoczęła polska armia? Czy w XX wieku mieliśmy do czynienia ze starciem cywilizacji?

– To starcie rzeczywiście wypełnia cały długi wiek XX, który często datujemy od momentu przewrotu bolszewickiego, jako jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii świata, który dla wielu nie skończył się z kalendarzowym wiekiem XX, ale trwa nadal. Niektórzy uważali, że moment końca wieku XX, gdyby traktować go jako „krótki”, nastąpił w 1989 czy 1991 r., wraz z momentem przemian w Europie Środkowo-Wschodniej czy upadku Związku Sowieckiego. Gdyby patrzeć na to z tej perspektywy, że Polacy jako pierwsi stawili skuteczny, co prawda tylko na 20 lat, opór tej ideologiczno-totalitarnej machinie, która stworzona została w oparciu o komunizm  w Rosji. Było to tylko pierwszym, ale ważnym rozdziałem w historii walki, która trwała przez następnych ponad 70 lat i skończyła się happy endem, to znaczy zwycięstwem. Istotnie jeden z ostatnich, decydujących ciosów zadał Reagan, dzięki twardej polityce wobec Związku Sowieckiego, oczywiście obok tego, co robiły także kolejne pokolenia Polaków walczące z przemocą sowiecką już po 1939 r., aż do Solidarności, aż do sierpnia 1980 r. z kluczową rolą szczególnie jednego Polaka, urodzonego w 1920 r. – Jana Pawła II.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami