Sytuacja na Białorusi: wspólne oświadczenie EKZZ i PERC/MKZZ

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Paneuropejska Rada Regionalna (PERC) MKZZ uważnie i z dużym zaniepokojeniem śledzą obecną sytuację na Białorusi po ostatnich wyborach prezydenckich. EKZZ i PERC żądają natychmiastowego uwolnienia związkowców zatrzymanych za udział w pokojowych protestach przeciwko sfałszowanym wyborom, w szczególności Mikołaja Zimina, byłego przewodniczącego Białoruskiego Niezależnego Związku Zawodowego, oraz Maksyma Seredy, przewodniczącego UMTO - Niezależnego Związku Zawodowego Górników.

ETUC i PERC potępiają:

  • fałszywy przebieg wyborów; główni kandydaci opozycji byli nękani i nie dopuszczono ich do rywalizacji, podczas gdy dyktator Aleksander Łukaszenka - sprawujący władzę od 1994 roku - został ogłoszony zwycięzcą, mimo wyraźnych dowodów, że większość ludności głosowała przeciwko niemu.
  • użycie siły w celu stłumienia wszelkiego niezadowolenia ludzi, a także przeciwko pokojowo nastawionym demonstrantom w całym kraju, w tym aresztowania i zatrzymania obywateli.
  • blokadę Internetu i mediów, blokady dróg, zatrzymania i zastraszanie dziennikarzy w celu zahamowania przepływu informacji o sytuacji w kraju oraz zapobieżeniu dyskusji publicznej i wszelkiej zbiorowej reakcji na oszustwa wyborcze.
  • prześladowanie pracowników, którzy w proteście korzystają z przysługującego im prawa człowieka do zawieszenia pracy.

EKZZ i PERC wzywają władze białoruskie do:

  • natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy, uwolnienia wszystkich aresztowanych i uwięzionych demonstrantów oraz postawienia przed sądem wszystkich urzędników odpowiedzialnych za nadmierne użycie siły wobec uczestników pokojowych demonstracji.
  • podjęcia dialogu z opozycją w celu rozpoczęcia nowego procesu wyborczego, pod nadzorem komitetu wyborczego, któremu mogą zaufać wszystkie strony, w tym obserwatorzy międzynarodowi.
  • zapewnienia szybkiego przywrócenia połączenia internetowego, odblokowania dróg i umożliwienia dziennikarzom swobodnego wykonywania pracy polegającej na informowaniu ludności o sytuacji w kraju i poza nim.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami