MKZZ apeluje: jakość pracy priorytetem!

Wobec skutków ekonomicznych i społecznych COVID-19, Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ) wskazuje, że należy się skupić na promocji stabilnego wzrostu gospodarczego oraz pełnego i produktywnego zatrudnienia. W związku z powyższym MKZZ rozpoczęła kampanie #Czasna8 (ang. #Timefor8).


Kraje powinny podjąć konkretne działania, aby stworzyć mocne podstawy do odbudowy gospodarek. Fragmentaryczne podejście nie przyniesie konkretnych rezultatów. Należy budować systematyczne zmiany oparte na wzajemnym powiązaniu na poziomie społecznym i ekonomicznym. W 2015 r. kraje członkowskie ONZ przyjęły 17 długoterminowych celów, które składają się na mapę drogową do stworzenia lepszego świata do 2030 r. Obecnie jesteśmy w ostatniej dekadzie. MKZZ wskazuje, że przed epidemią dane dot. realizacji celu 8 (promocja stabilnego wzrostu gospodarczego oraz pełnego i produktywnego zatrudnienia) nie były zadawalające, dlatego w dobie kryzysu musimy być jeszcze bardziej skuteczniejsi. Powinniśmy wychodzić ponad dane składające się na PKB. Kraje powinny opracować konkretne środki zaradcze, przy współudziale organizacji pracowników i pracodawców. Odbudowa i dostosowanie się do zmieniających warunków musi być oparte na dialogu społecznym.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami