Rozwiązania podatkowe w Tarczy 4 i „wakacje” kredytowe

Zmiany zawarte w ustawie rozszerzają zakres darowizn odliczanych od podstawy opodatkowania, które mogą być przekazane zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w tej ustawie również na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, a także rodzinnych domów pomocy społecznej oraz domów pomocy społecznej. Podlega odliczeniu darowizna przekazana do 30 września 2020 r.

Od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć również darowizny rzeczowe w postaci komputerów przenośnych (laptopy lub tablety) , przekazane między 1 stycznia, a 30 września 2020 roku między innymi organom prowadzącym placówki oświatowe. Urządzenia będące przedmiotem darowizny muszą być kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami