Negocjacje w Orange Polska zakończone. Umowa Społeczna podpisana

16 czerwca 2020 roku zakończyły się negocjacje w sprawie zmian w Umowie Społecznej na lata 2020 – 2021. OMPT NSZZ "Solidarność" wyraziła zgodę na wprowadzenie do Umowy zmian dotyczących zarówno wysokości planowanej na ten rok podwyżki płac jak i ilości osób, które mogą skorzystać z programu odejść dobrowolnych.  

Pracodawca w rozmowach z organizacjami związkowymi motywował inicjatywę zmian w Umowie Społecznej mając na celu m.in. utrzymanie wynagrodzeń pracowników Orange Polska na dotychczasowym poziomie i niezwiększanie liczby odejść w ramach zwolnień grupowych oraz wskazywał na ogólną sytuację gospodarczą wynikającą ze stanu epidemii.

Rozpoczynając w kwietniu br. rozmowy na temat ewentualnych zmian w Umowie Społecznej pracodawca wystąpił m.in. z inicjatywą redukcji uzgodnionego wzrostu wynagrodzeń:

  • w roku 2020 do 0,6% (wynikające z wprowadzonych już regulacji dot. m.in. awansów i wzrostu minimalnych wynagrodzeń zasadniczych do 3 tys. zł),
  • w roku 2021 do 1%.

OMPT NSZZ Solidarność nie wyraziła na takie ograniczenia zgody i zobowiązała naszych przedstawicieli biorących udział w rozmowach  do wynegocjowania bardziej korzystnych  zapisów.

W wyniku kilkunastu spotkań ustalono korzystniejsze rozwiązania:

  • wzrost wynagrodzeń w roku 2020 na poziomie nie niższym niż 1%
  • wzrost wynagrodzeń w roku 2021 na poziomie nie niższym niż 3,5% przy założeniu, że podwyżki obejmą nie mniej niż 40 % pracowników
  • przesunięcie części środków z Centralnego Funduszu Socjalnego na zwiększenie finansowania działań w ramach Akademii Witalności Orange (Przyjazne Środowisko Pracy) oraz opiekę medyczną.

W pozostałym zakresie Umowa Społeczna na lata 2020-2021 nie ulega zmianie.

Jednocześnie Pracodawca podejmie działania mające na celu minimalizację liczby wręczanych wypowiedzeń w ramach zwolnień grupowych do końca 2020r. Oznacza to w praktyce możliwość zmniejszenia zwolnień ok. 200 etatów, nie blokując jednocześnie odejść dobrowolnych z inicjatywy samych pracowników.

OMPT NSZZ "Solidarność" po analizie sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID – 19, prognoz ekspertów oraz biorąc pod uwagę deklarację Pracodawcy dotyczącą gotowości do zmniejszenia ilości redukcji zatrudnienia w 2020 r., przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu wzrostu wynagrodzeń w roku 2021, upoważnił przedstawicieli związku do podpisania tego dokumentu.

Rozmowy nie należały do najłatwiejszych, a nasi negocjatorzy na bieżąco wspierani byli przez Prezydium KM i Komisją Międzyzakładową.

W rozmowach OMPT reprezentowali: Jerzy Iwaszkiewicz – przewodniczący i Łukasz Mickiewicz – zastępca przewodniczącego.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami