Powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo

Polskie Towarzystwo Informatyczne – wspólnie z partnerem, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji – rozpoczęło rozpoczęło realizację projektu, w ramach którego utworzona została Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Projekt realizowany jest  w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Generalnym celem projektu jest kompleksowa identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo w Polsce. Główny rezultat, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu to zidentyfikowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa przy czynnym i bezpośrednim współudziale przedsiębiorców.

W skład Rady wchodzi m.in. Łukasz Mickiewicz - reprezentujący Krajowy Sekretariat Łączności NSZZ "Solidarność".

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami