Komunikat KM z 25.05.2010

W  dniu 24 maja br., z inicjatywy Rady Pracowników, Prezes Zarządu TP Maciej Witucki spotkał się z Radą Pracowników i  przewodniczącymi reprezentatywnych organizacji związkowych. Spotkanie dotyczyło outsourcingu w Pionie Sieci i Platform Usługowych i Pionie Obsługi Posprzedażowej. Prezes M. Witucki odnosząc się do komunikatów w sprawie projektów wydzieleń poinformował, że projekt ENZO jest w dalszym ciągu w fazie analiz.

W przypadku Illinois przedstawiał korzyści dla TP wynikające z wdrożenia tego projektu. Podkreślił, że decyzja o jego przekazaniu do Rady Pracowników ma zapaść po akceptacji Komitetu Strategicznego oraz Rady Nadzorczej. Ponadto Prezes zadeklarował, że przed rozpoczęciem procesu konsultacji istnieje możliwość spotkania się z autorami projektów oraz ekspertami.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”  zwrócili kolejny raz uwagę, że podpisując uzgodnienie dot. odejść dobrowolnych w 2010 r. nie zostali poinformowani o zamiarze wydzielenia z TP tak dużej grupy pracowników. Uzgodnienie nie zostałoby podpisane w tej formie, gdyby organizacje związkowe znały plany pracodawcy.

Zwróciliśmy się do Prezesa o odstąpienie od wdrażania projektu Illinois, bądź przesunięcie w czasie motywując m.in. tym, iż dotychczasowe wydzielenia:

  • nie przyniosły oczekiwanych zysków dla firmy,
  • spowodowały obniżenie jakości obsługi Klienta – w efekcie rezygnację z usług TP,
  • pogorszyły sytuację materialną pracowników.

Wydzielania doprowadziły do braku utożsamiania się pracowników z firmą.  Według P.H. Kottlera, uważanego za najlepszego stratega marketingowego na świecie, pracownicy dla firmy są wartością nie mniej ważną niż bilans. Takie deklaracje przekazywane były niejednokrotnie również przez kierownictwo TP.

Uważamy, że menedżerowie Pionu Obsługi Posprzedażowej, zamiast przygotowywać projekty mające na celu wydzielanie pracowników ze struktur TP, powinni zająć się przestrzeganiem wprowadzonym przez Zarząd TP Kodeksem Etyki i nie doprowadzać do sytuacji postrzegania Contact Center jako „obozów pracy”.
Na zakończenie spotkania podkreśliliśmy, że NSZZ „Solidarność” jest przeciwna wydzieleniom.

Elżbieta Pacuła
Przewodnicząca KM PT
NSZZ "Solidarność"

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami