XXXI KZD. Prezydent Duda: Będę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały w ostatnich latach zrealizowane

Na początku swojego przemówienia prezydent Andrzej Duda podziękował za zaproszenie na XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Zaznaczył, że NSZZ „Solidarność” to symbol polskiej wolności. Jestem dumny z dzieła, które przez ostatnie 8 lat wspólnie zrealizowaliśmy – zaznaczył prezydent Duda.

Nie mam żadnych wątpliwości, że dzięki realizacji tych wspólnych postulatów Polska wygląda dziś znacznie lepiej niż przed rokiem 2015 – powiedział Andrzej Duda.

Bardzo dziękuję Solidarności. Nie mam wątpliwości, że zadania, które przyjmuje na siebie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, w istocie są działaniami progospodarczymi, prospołecznymi, ostatnie lata pokazały dobitnie, że tak właśnie jest. Realna poprawa warunków życia w Polsce ogromnej rzeszy ludzi, powrót tych, którzy wyjechali za granicę szukać szansy, szukać pracy. Dziękuję za trudny czas 2020–2021 roku. Za wspólną walkę, by ochronić miejsca pracy – powiedział.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami