Renesans Solidarności

W okresie przeszło 40 lat działalności związek zawodowy Solidarność z różnym skutkiem próbował przeforsować swoje postulaty programowe. Po trudnym okresie lat 90., rozpadzie AWSu i załamaniu dialogu społecznego za czasów koalicji PO-PSL, w 2015 roku nastąpiło swego rodzaju odrodzenie Solidarności. W ciągu niespełna ośmiu lat, Związek odhaczył większość postulatów zawartych w uchwale programowej, a nawet dopisał do listy kolejne.

To On obudził w nas Solidarność 

Data 16 października 1978 roku i wybór na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły to wydarzenie, które można określić mianem przełomowego. I to nie tylko z punktu widzenia historii Kościoła Katolickiego, gdyż po raz pierwszy od 455 lat Papieżem nie został Włoch, ale również z perspektywy narodów pozostających od kilku dekad za Żelazną Kurtyną.  

Nim upłynął rok, następca św. Piotra, Jan Paweł II udał się w swoją pierwszą pielgrzymkę do Polski. I choć wizyta Papieża budziła sprzeciw komunistów z jednej strony i nieskrywaną radość Polaków z drugiej, to konsekwencji tych kilku dni nie przewidziała żadna z nich. 

Ojciec Święty przybył do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Odmowa i niewpuszczenie Papieża Polaka nie wchodziło w grę, dlatego komuniści na najróżniejsze sposoby starali się zdeprecjonować spotkania Polaków z Janem Pawłem II. Setki tysięcy, a podczas Mszy Świętej na krakowskich Błoniach nawet półtora miliona wiernych, którzy przybyli, aby wspólnie modlić się z Papieżem, dostrzegło wówczas potencjał i siłę tkwiącą w narodzie.  

Wtedy Polacy “policzyli się”, a słowa św. Jana Pawła II wygłoszone podczas homilii w wigilię Zesłania Ducha Świętego na warszawskim Placu Zwycięstwa “obudziły w nas Solidarność”: “I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II Papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen”. 

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami