Aktualności

Mateusz Morawiecki: Ludzie pracy, ludzie Solidarności, niesiecie nadzieję i wolność już od wielu dekad

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 12

Po godz. 11:00 rozpoczęła się Msza Św. na szczycie Jasnej Góry. Przed nią mogliśmy usłyszeć przemówienie przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy. Swoje przemówienie przygotował także szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

Raz jeszcze przywołam te piękne słowa bł. ks. Jerzego - „Człowiek ciężko pracujący bez Boga, modlitwy, bez ideałów - będzie jak ptak z jednym skrzydłem drepczący po ziemi”. Polacy zawsze szukali solidarności, poszukiwali ideałów. One oświetlały nam drogę naszych wysiłków. Najpierw ku wielkiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, potem ku wysiłkom zmierzającym do odzyskania niepodległości

- powołał się na bł. ks. Jerzego szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

Dzięki Solidarności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wzrośnie szybciej

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 22

Sejm przegłosował szybszy wzrost wskaźnika naliczania zakładowego funduszu socjalnego. Od sierpnia br. podstawą będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. To szybciej, niż dotychczasowa propozycja rządu. To kolejny pozytywny efekt dwustronnych negocjacji „Solidarności” z Rządem.

Późnym wieczorem Sejm po drugim czytaniu przyjął zmianę ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przewiduje ona, że od 1 sierpnia fundusz socjalny w zakładzie pracy będzie naliczany od przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w drugim półroczu 2014 r. (obecnie to II półrocze 2013 r.). To korzystniejsze rozwiązanie, niż wcześniej proponowane przez rząd, tj. początku roku 2014.

Niezależnie od powyższego „Solidarność” uznaje ten wzrost za niewystarczający i postuluje, aby w przyszłym roku odmrozić podstawę wskaźnika do poziomu roku 2018.

Wskaźnik naliczania obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych był zamrożony od 2012 r.

ml

30-lecie utworzenia Sekcji Krajowej Pracowników Łączości NSZZ „Solidarność”

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 54

Trzydzieści lat temu nastąpiły przełomowe wydarzenia w najnowszej historii Polski. Głównym motorem tamtych zmian była Solidarność, zrodzona z protestu robotniczego w sierpniu 1980 roku.

Należy przypomnieć, że wiele z postulatów sierpniowych dotyczyło całej sfery działalności umożliwiającej wpływ na własne losy poprzez decyzje dotyczące całego kraju. Istota wtedy była możliwość wyrażania swoich dążeń i opinii, możliwość wpływu na otaczającą rzeczywistość, troska
o innych i chęć zapewnienia godnej egzystencji.

Wyrazicielem tych dążeń był NSZZ "Solidarność". Po latach przełomu możemy stwierdzić, że o ile w sferze ambicji politycznych zostało zrealizowanych duża cześć postulatów, to w dalszym ciągu są one aktualne w miejscu pracy – tam skąd wypłynęły.

Lepsza ochrona dla pracownika. Podwładny będzie mógł łatwiej dochodzić odszkodowania za mobbing i dyskryminację

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 50

Impulsem do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą była korespondencja kierowana do Kancelarii Prezydenta RP, w której pracownicy sygnalizowali wiele trudności związanych z realizowaniem niektórych uprawnień pracowniczych, w szczególności niewydaniem przez pracodawcę świadectwa pracy, prosząc o interwencję – wyjaśnia biuro prasowe Kancelarii Prezydenta.

Nowe przepisy rozszerzą m.in. ochronę przed zwolnieniem i możliwość żądania rekompensaty za nękanie lub nierówne traktowanie w pracy. Zatrudnieni zyskają też więcej czasu na żądanie sprostowania świadectwa pracy.

Po odszkodowanie

Zgodnie z nowymi przepisami odszkodowania z tytułu mobbingu będzie można domagać się także w trakcie zatrudnienia. Obecnie takiej rekompensaty może żądać tylko ten pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę (aktualnie zatrudniony ma prawo domagać się zadośćuczynienia, ale jeśli nękanie spowodowało rozstrój jego zdrowia).

– To długo oczekiwana zmiana. Obecne przepisy były skrajnie nieskuteczne – pracownik musiał zwolnić się z pracy, toczyć najczęściej długotrwałe postępowanie przed sądem i jednocześnie szukać nowego źródła zarobkowania – tłumaczy dr Maciej Chakowski, partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Konferencja UNI Information, Communications, Technology and Services w Kuala Lumpur

 • administrator
 • Kategoria: sekretariat
 • Odsłony: 65

W dniach 25-28 sierpnia 2019 r. w Kuala Lumpur odbyła się Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza UNI ICTS (Information, Communications, Technology and Services) Global Union pod hasłem „Connecting to Win”, w której uczestniczyło ponad 300 działaczy związkowych z prawie 70 krajów.

W konferencji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele KSPT NSZZ "Solidarność" i brali udział w dyskusji  o ewolucyjnym wpływie technologiina miejsca pracy ICTS oraz potrzebę funkcjonowania związków zawodowych aby proaktywnie zapewnić, że nowy świat pracy działa dla wszystkich.

UNI 25 28082019 2

Głównym celem konferencji było zorganizowanie pracowników, szczególnie w sektorze IT i pracy zleconej na zewnątrz, co podkreśliła w swoim wystąpieniu Sekretarz Generalna UNI Christy Hoffman.

 • „Pięć lat temu powiedzielibyśmy, że nie powinniśmy ignorować firm informatycznych,ale trudno jest pomóc pracownikom IT w organizacji. Teraz widzimy sukcesy w Rumunii, Korei Południowej, Malezji, a także w Stanach Zjednoczonych pracownicy są w ogniu”, powiedziała sekretarz generalna Hoffman.
 • „Widzimy falę pracowników organizujących się w tej branży”. Kontynuowała: „Pomimo prognoz dotyczących zniknięcia pracy contact center, sektor outsourcingu wciąż się rozwija, a nasza praca w tym obszarze, z firmami takimi jak Teleperformance, dopiero się zaczyna”.

Podczas konferencji przyznano pierwszą w historii nagrodę UNI ICTS w zakresie organizacji. Nagrodzonymi związkami byli:

 • Grameenphone Employees Union (GPEU) z Bangladeszu, który niedawno zdobył uznanie związku po siedmiu latach zmagań;
 • Sindicatul IT Timisoara (SITT) w Rumunii za światowej klasy program organizacyjny w sektorze technologii informatycznych;
 • SITRATEL-FEDOTRAZONAS w Republice Dominikańskiej, za ich trzyletnią udaną walkę o organizacjęzwiązku zawodowego w Teleperformance.

Do zgromadzonych związkowców mówił też Sekretarz Ministerstwa Komunikacji i Multimediów Malezji Y. Bhg.

 • Dato „Suriani Binti Dato” Ahmad, który pochwalił związki ICTS za pomoc w „ustaleniu uczciwych warunków dla pracowników, które są motorem światowej gospodarki komunikacyjnej”.Uczynienie tych warunków bardziej sprawiedliwymi i wyrównanie pola gry będą kluczowymi zadaniami związków zawodowych w obliczu nowych technologii.

„Digitalizacja i sztuczna inteligencja nie są już przyszłością pracy, są naszą teraźniejszością” - powiedział Andy Kerr, prezes UNI ICTS World i zastępca sekretarza generalnego CWU (Wielka Brytania).

 • „W tym krytycznym momencie jesteśmy tutaj, aby świętować nasze zwycięstwa, dzielić się wyciągniętymi doświadczeniami i budować strategię sukcesu na kolejne cztery lata. Zadbamy o to, aby pracownicy w całym naszym sektorze mogli zabezpieczyć swoje prawa poprzez organizację, układy zbiorowe i dialog społeczny ”. W ciągu kilku dni konferencyjnych dyskusje obejmowały analizy bieżących globalnych wysiłków, aby pomóc pracownikom Contact Center w zdobyciu ich praw w Teleperformance i poza nim, globalnych porozumieniach, które przełamały nowe możliwości w zakresie cyfryzacji, związków w IT oraz potrzeby międzynarodowej solidarności i strategii, aby zrównoważyć rosnącą siłę międzynarodowych korporacji.

„Stoimy w historycznym punkcie zwrotnym. Czwarta rewolucja przemysłowa zmienia nasze codzienne życie i sposób, w jaki pracujemy w szybkim tempie. Przede wszystkim technologia musi być narzędziem zapewniającym szczęście i sprawiedliwość ”- powiedział Minao Noda, prezes UNI Apro.

 • „Stajemy przed nieuchronnym wyzwaniem ustanowieniaglobalnych zasad i standardów dla nowych technologii i zahamowanie rosnącej nierówności”.

UNI 25 28082019 3

Delegaci UNI ICTS wybrali jednogłośnie nowego/starego przewodniczącego Andy Kerr na kadencję 2019-23, który podziękował za wybór i zapewnił zebranych, że będzie nadal aktywnie działać na rzecz pracowników sektora ICTS.

Przyjęto kilka uchwał w tym strategię działania na lata 2019-2023, która zawiera się w 5 priorytetach:

 • ORGANIZACJA I WZMOCNIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W KLUCZOWYCH SEKTORACH ICTS MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA ORAZ WDROŻENIE I WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH GLOBALNYCH POROZUMIEŃ.
 • ORGANIZACJA I ZWIĘKSZENIE UZWIĄZKOWIENIA W CONTACT CENTER.
 • ROZSZERZENIE I WZMOCNIENIE ORGANIZACJIW GLOBALNYCH FIRMACH IT.
 • BUDOWANIE WPŁYWU POLITYCZNEGO I MOC EKONOMICZNĄ DLA PRACOWNIKÓWICTS.
 • BUDOWANIE STRATEGII NA NOWY ŚWIAT PRACY.

UNI 25 28082019 4

Na zakończenie uczestnicy wsparli protestujących pracowników w Korei Południowej oraz innych protestujących w naszym sektorze.

W konferencji z NSZZ "Solidarność" uczestniczyli: Jerzy Iwaszkiewicz, Jerzy Dąbrowski, Łukasz Mickiewicz, Zbigniew Łajca, Roman Froch.

Przygotował: Łukasz Mickiewicz

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami