Aktualności

Sytuacja w NexoTech

W dniu 15 lutego 2018 r.  w siedzibie NexoTech w Luboniu miało miejsce spotkanie przedstawicieli pracodawcy z reprezentantami OMPT NSZZ „Solidarność”. Strona pracodawcy poinformowała, że w związku z rezygnacją prezesa Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Została przedstawiona informacja dot. sytuacji finansowej Spółki oraz planowanych działaniach, które będą miały wpływ na poprawę wyników finansowych. Polegać one mają m.in. na ograniczeniu podwykonawców i wykonywaniu  zadań własnymi i przyjmowanymi pracownikami, realizacji inwestycji o własne zasoby, przy utworzeniu grup inwestycyjnych, mniejszej liczby nadgodzin.

Spółka nie planuje zwolnień grupowych.

1 nexotech 15022018

Nie jest planowany wzrost wynagrodzenia dla szerokiej grupy pracowników, co nie wyklucza podwyżek w jednostkowych przypadkach. W planach jest możliwość uzyskania przez pracowników dodatkowego wynagrodzenia za prace instalacyjne w ramach umowy-zlecenia. Strona związkowa zwróciła uwagę, że ze względu na coraz większy zakres zadań do wykonania, praca w niedzielę i święta oraz niskie płace, coraz więcej doświadczonych pracowników odchodzi ze Spółki. Pracodawca potwierdził rotację - zaznaczając, że w miejsce odchodzących pracowników zatrudniani są nowi.

Ponadto przedstawiciele OMPT zgłosili zastrzeżenia dot. m.in. warunków socjalnych -  brak pomieszczeń spełniających wymogi socjalne, brak nowej odzieży roboczej z logo firmy, pracę na słupach energetycznych, obciążania pracowników kosztami eksploatacji samochodów służbowych.  W tych sprawach pracodawca zadeklarował podjęcie działań.

Strona związkowa w dalszym ciągu oczekuje na przedstawienie propozycji systemu motywacyjnego. Ustalono, że na bieżąco będą przekazywane wszelkie nieprawidłowości, a kolejne spotkanie ws. sytuacji w NexoTech odbędzie się w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Zmarła Maria Zapart. Pogrzeb 21 lutego we Wrocławiu

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 18

Ta smutna wiadomość głęboko nas poruszyła. W piątek 16 lutego odeszła Maria Zapart, zastępca przewodniczącego i sekretarz Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej.

Opuściła nas wspaniała Osoba, pracowita, a przy tym pełna ciepła, uśmiechu i łagodności. Takie cechy zjednały jej wielu przyjaciół, a Ci którym pomagała przez lata w Dziale Interwencji, a później w Dziale Eksperckim naszego Regionu zapamiętali ją jako doskonałego fachowca, oddanego sprawom Związku bez reszty.

Dziś bezradni wobec jej nagłego odejścia możemy jedynie powiedzieć – Marysiu! Będzie nam Ciebie bardzo brakowało!

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 21 lutego br. o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
Kazimierz Kimso

Spotkanie Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 174

W dniach 16 i 17 stycznia 2018 r. odbyły się spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Ustalono termin i miejsce Międzyzakładowego Zebrania Delegatów , które odbędzie się w dniach 22-24 marca 2018 r. w Katowicach.

Przyjęto informacje ws. wykonania budżetu za rok 2017 i budżet na rok 2018.

Powołano Główną Komisję do wyborów społecznych inspektorów pracy w NexoTech i TP TelTech.

Omówiono stan rokowań i mediacji ws. sporów zbiorowych w Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Rozpoczynają się mediacje z udziałem mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej. Pierwsze spotkanie z mediatorem odbyło się 16 stycznia.

Przedstawiono  uwagi Związku do Regulaminu wynagradzania  Work Service oraz sytuację związaną ze zgłoszonymi inicjatywami ws. wzrostu wynagrodzeń oraz zasad premiowania.

Zwrócono uwagę na trudną sytuację NexoTech w związku z ograniczeniem środków przyznawanych przez OPL na obsługę sieci stacjonarnej. Oczekiwane jest spotkanie w tej sprawie z pracodawcą.

W związku z brakiem wyraźnych efektów rozmów ws. sytuacji na infolinii Związek wystąpi o kolejne spotkanie w tej sprawie. W dalszym ciągu oczekujemy na komunikowane zmiany w salonach sprzedaży, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom pracowników i reprezentujący ich interesy  OMPT NSZZ „Solidarność”.

Przyjęto uchwały ws. objęcia działaniem OMPT spółek outsourcingowych współpracujących z OPL ,  w których zatrudnieni są członkowie Związku, tj. BiM Service, Imar Service Group, Nexio Managment.

Na zaproszenie związku w spotkaniu uczestniczył  Jarosław Kociński -  Dyrektor Systemów Motywacyjnych OPL, który przedstawił propozycje zmian w Regulaminie premiowania. Będą one nadal procedowana w ramach zespołu premiowego.

W związku z dobiegająca końca kadencję Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL, Komisja Międzyzakładowa, w głosowaniu tajnym, udzieliła  poparcia w wyborach przedstawicieli pracowników - członków Funduszu - następującym kandydatom:

Roman Froch z Katowic,  Anna Kościuk z Warszawy,  Łukasz Mickiewicz z Łodzi, Renata Sadowska-Kosiacka z Lublina, Maciej Zieliński z Kielc.

Obradowała Rada KSPT

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 133

16 stycznia br. w Warszawie zebrała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.

Ustalono termin i miejsce Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy.

Zebrani zapoznali się z efektami spotkania w Ministerstwie Cyfryzacji, które dotyczyło zmian ustawowych w zakresie prawa telekomunikacyjnego. Przedstawiono efekty podjętej przez KSPT inicjatywy rozszerzenia działalności o kolejne organizacje związkowe działające w branży telekomunikacyjnej.

Przedstawiono stan przygotowań do 29. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Wstępnie zarezerwowany jest termin 26 maja 2018 r.

Omówiono spotkania zagraniczne w ramach UNI (międzynarodowa organizacja związkowa działająca m.in. w branży telekomunikacyjnej), w tym dotyczące sytuacji w Grupie Orange.

Dalsza część spotkania zajęły sprawy finansowa oraz sytuacja pracownicza w EmiTel sp. z o.o. i funkcjonowanie programów emerytalnych.

Kalendarz dni wolnych w 2018 roku

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 81

W tym roku czeka nas 251 dni roboczych, czyli o jeden więcej niż w roku 2017. Więcej niż w roku ubiegłym będzie jednak również okazji do przedłużenia sobie weekendu ze względu na korzystny układ świąt wolnych od pracy w kalendarzu.

Jeśli pracujemy od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie, w 2018 roku spędzimy w pracy 2008 godzin. Najwięcej pracy czeka nas w październiku, bo aż 184 godziny. Za to w grudniu będziemy mieli do przepracowania zaledwie 152 godziny. Łącznie w tym roku, wliczając weekendy i święta, czeka nas 114 dni wolnych.

W kalendarzu polskiego pracownika jest 13 świąt ustawowo wolnych od pracy. Wbrew temu, co często powtarzają media, Polska pod tym względem nie wyróżnia się na tle innych krajów europejskich. Jak wynika z danych Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, średnia liczba świat wolnych od pracy w państwach Unii Europejskiej to 12,6. 

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami