Aktualności

Podpisz list poparcia w obronie zwalnianego związkowca!

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 7

Pragniemy poinformować, że Jysk Polska Sp. z o.o. zamierza rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony ze swoim pracownikiem a naszym Kolegą Tomaszem Jamrozikiem, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Jysk Polska Sp. z o.o.

Spotkanie w UKE i OPL

1 sierpnia br. w siedzibie UKE reprezentanci KSPT NSZZ "Solidarność" uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem UKE, gdzie poruszano tematy dotyczące regulacji i deregulacji rynku telekomunikacyjnego, w tym związanych z dyrektywami unijnymi. Istotą rozmów były zagadnienia rzutujące na rynek pracy w branży, gdzie związek ma obawy, iż regulacje spowodują kolejne zwolnienia pracowników. Ustalono, iż Urząd jest otwarty na przeprowadzenie warsztatów dla branży z poszczególnych przesłanych przez związek zagadnień celem ich doprecyzowania.

Tego samego dnia w Warszawie odbyło się, z inicjatywy OMPT NSZZ "Solidarność" i OZZPT, spotkanie z Członkiem Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Orange Polska – Jackiem Kowalskim. Poruszono tematy związane z cyklicznymi spotkaniami z Zarządem OPL i menagerami dot. strategii firmy, planów spółki, projektów organizacyjnych i ich rozliczeń. Omówiliśmy poprawę komunikacji z Zarządem Spółki, poruszyliśmy tematy związane z urlopami w TIT, certyfikatami starszych pracowników i zgłaszanymi problemami dotyczącymi zmian organizacyjnych.

Kto ma prawo do emerytury minimalnej?

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 21

W związku z licznymi pytaniami o zasady nabywania emerytury minimalnej przypominamy, że w obecnym systemie emerytalnym, wysokość emerytury zależy od wysokości kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jeśli jednak w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, wyliczone nam świadczenie jest niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej, to świadczenie takie jest automatycznie podwyższane do wysokości tej właśnie minimalnej emerytury. W 2018 r. emerytura minimalna wynosiła 1030 zł brutto. W 2019 r. wzrośnie o 33,57 zł.

Warunki otrzymania emerytury minimalnej są zasadniczo dwa i są one określone w art. 87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 • osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego oraz
 • posiadanie wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych

Dziś 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 21

1 sierpnia 1944 r., na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" w Warszawie wybuchło powstanie. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. O godz. 17.00  w Godzinę „W” Prezydent odda hołd Powstańcom przy Pomniku Gloria Victis.

Godzina „W” była formalnym początkiem zrywu. 1 sierpnia 1944 roku do walki przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono po powstaniu z miasta, które zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Główny Inspektor Pracy apeluje o skracanie czasu pracy pracownikom ze względu na upały

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 33

- Główny Inspektor Pracy przypomina o obowiązku zapewnienia nieodpłatnie zimnych napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni C. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych.

Przy pracach brudzących wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.

- apeluje GIP

Źródło: PIP.gov.pl

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami