Aktualności

Ogromna dysproporcja płac między Wschodem i Zachodem musi zniknąć

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 11

Dlaczego tylko komisarze i europarlamentarzyści niezależnie od narodowości mają prawo do takich samych płac w poszerzonej UE? To pytanie postawione przez Josefa Stredulę, szefa Czesko-Morawskiej Konfederacji Związkowej, można uznać za motto spotkania które odbyło się 22 września w Bratysławie.

Organizatorem była Europejska Konfederacja Związków Zawodowych EKZZ w ramach prowadzonej wspólnie z organizacjami krajowymi ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz wzrostu płac „Europe Needs a Pay Rise”.

Wśród przedstawicieli pracowników którzy dzielili się swymi refleksjami dotyczącymi efektów negocjacji płacowych był Paweł Dziwosz, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w polskiej filii globalnej korporacji Federal Mogul.

Solidarność protestowała przeciwko ingerencji Komisji Europejskiej

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 9

To była pierwsza demonstracja zorganizowana przez NSZZ Solidarność przeciwko zapowiedziom Komisji Europejskiej o próbach nacisku na rząd Beaty Szydło w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. – Jeśli będzie potrzeba, to pojedziemy protestować do Brukseli. Nie poddamy się – zapowiada Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

25 lat SKPT - Pielgrzymka do Lourdes

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 37

Minęło 25 lat od powstania Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”, która na przestrzeni lat reprezentowała członków Związku i pracowników Telekomunikacji Polskiej wobec Zarządu Spółki, organów Państwa oraz na forum międzynarodowym.

SKPT pod przewodnictwem
ś.p. Elżbiety Pacuły, w okresie przemian własnościowych w Telekomunikacji Polskiej, doprowadziła m.in. do znacznego wzrostu wynagrodzeń w latach 1993 -2000, zawarcia w 1998 r Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i podpisania Pakietu Socjalnego w 2000 r. oraz utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego w Telekomunikacji Polskiej w 2001 r. i Orange Customer Service w 2011 r.  W kolejnych trudnych latach związanych z reorganizacja i restrukturyzacją przedsiębiorstwa, doprowadziła  do utworzenia w 2004 r. Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji. Efektem dialogu prowadzonego z pracodawcą są m.in. zawarte umowy społeczne oraz układy zbiorowe pracy w spółkach Grupy Orange Polska.

Realizując uchwałę Walnego Zebrania Delegatów została zorganizowana w dniach 17-25 czerwca 2017 r., w 25 rocznicę powstania SKPT
pielgrzymka do Lourdes. Wzięli w niej udział członkowie Związku reprezentujący 18 organizacji oddziałowych OMPT z Grupy OPL, Partnerów Technicznych i współpracujących Agencji Pracy  oraz Organizację Zakładowej EmiTel. 

Lourdes 2 2017

Pielgrzymi z udziałem kapelana księdza Władysława Palmowskiego  – sprawującego opiekę duszpasterską w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”, wcześniej kapelana internowanych i podziemnej „Solidarność” - w drodze do Lourdes modlili się m.in. w sanktuarium w La Salette.

W dniu 20 czerwca podczas pobytu w Lourdes wzięli udział w tradycyjnej procesji. W trakcie dwudniowego pobytu pielgrzymi uczestniczyli we Mszach Świętych, Drodze Krzyżowej j i Różańcowej Procesji Światła. Msze Święte odprawiane były każdego dnia pielgrzymki, w intencji członków NSZZ „Solidarność” i pracowników telekomunikacji, a wymowne słowa kierowane przez kapelana ks. Palmowskiego do jej uczestników pozostaną na długo w pamięci.

Bieg Solidarności

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 26

Ponad 2000 osób wystartowało w 27. Biegu Solidarności 9 września we Wrocławiu. Zawodnicy rywalizowali przede wszystkim w biegu głównym na dystansie 5 kilometrów. Ale nie zabrakło także wyścigów dla młodszych amatorów biegania. Ci ścigali się na krótszych dystansach (w zależności od rocznika) w biegach dzieci i młodzików.

W rozgrywanym tradycyjnie Na Grobli i ul. Międzyrzeckiej Biegu Solidarności w 2017 roku nie zabrakło przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji.

Z logiem SKPT i OMPT na koszulkach Związek reprezentowali Mieczysław Sala i Grzegorz Kanior z Jeleniej Góry.

Po Biegu jego uczestnicy oraz członkowie Związku bawili się na Festynie Rodzinnym Solidarności.

1 2

3 4   

Spotkanie Rady i KM

W dniu 14 września obradowały w Krakowie Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji i Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

Dzień wcześniej , 13 września, uczestnicy spotkania wzięli  udział w uroczystej Mszy Świętej i modlitwie z okazji 100 rocznicy objawień Fatimskich i 25-lecia KSPT NSZZ „Solidarność”, która została odprawiona w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy k. Krakowa. Mszę celebrował  Ksiądz Władysław Palmowski  – sprawujący opiekę duszpasterską w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”, wcześniej kapelan internowanych i podziemnej „Solidarności.

W czerwcu tego roku uczestniczył,  jako jej kapelan, w Pielgrzymce do Lourdes,  członków Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”,  zorganizowanej z okazji 25-lecia Sekcji.

Podczas uroczystości modlono się w intencji zmarłych członków NSZZ „Solidarność”.

W trakcie spotkania 14 września członkowie Rady i KM zostali zapoznani z informacją ze spotkania z Prezesem Zarządu OPL, dotycząca planów Spółki na kolejce lata.  W związku ze spadkiem przychodów, szczególnie w telefonii  stacjonarnej przewidywane są działania zwiększające wpływy w usługach mobilnych i internetowych, w tym szczególnie w sieci światłowodowej, oraz usługach dodatkowych. Zmniejszenie przychodów przekłada się na zatrudnienie. Według zapewnień członków Zarządu OPL nie są planowane wydzielania dużych grup pracowniczych. Rozmowy  nad umową społeczną na lata 2018-2020 rozpoczną się w listopadzie br.

Zebrani zapoznali się prezentacją, przygotowaną przez Mariana Ogonowskiego, przedstawiającą na przestrzeni ostatnich kilkunastu, m.in. wyniki finansowe Grupy OPL (Telekomunikacji) oraz ich wpływ na zatrudnienie.

W dalszej części spotkania zapoznano się z sytuacją pracowniczą w salonach sprzedaży oraz występującymi tam problemami. W tej sprawie zostaną podjęte stosowne działania.

Przedstawiono stan rokowań w sporach zbiorowych z Work Service i Wadwicz Grupa oraz stan rozmów nt. zmian w Regulaminie Socjalnym OPL.

Omówiono spotkania międzynarodowe w ramach członkostwa w UNI.
Zapoznano się z sytuacją pracowniczą oraz polityką wynagradzania w EmiTel, Spółką objętą działaniem KSPT .

Przyjęto uchwałę ws. wyborów w OMPT NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018-2022.

W trakcie uroczystości 13 września modlono się w intencji zmarłych członków NSZZ „Solidarność”:

Białystok
- Tadeusz Adamski

Gdańsk
- Piotr Bellwon
- Franciszek Piotrowski
- Antoni Gutkowski
- Tadeusz Gawrynowicz
- Romana Dziewiałtowicz
- Krzysztof Pietrusiak

Górny Śląsk
- Danuta Malich
- Maksymilian Kowolik
- Irena Czechmann
- Ryszard Rudnicki
- Robert Stawarski
- Piotr Mazik

Kielce
- Józef Garbowski

Kraków
- Jerzy Dąbrowski
- Krystyna Furgał
- Franciszek Garbula
- Stanisław Gwizdała
- Marian Ładoś
- Małgorzata Ostrożny
- Irena Przybylska
- Zdzisława Sajnog
- Henryk Szewczyk
- Marta Toroń
- Krzysztof  Wojtaś
- Bogdan Wilkosz

Lublin
- Stanisław Wierzbicki
- Adam Chwieralski
- Agnieszka Poklepa
- Joanna Gągała

Nowy Sącz
- Krystyna Chmiel
- Anna Pajor

Olsztyn
- Andrzej Karólski

Opole
- Anna Aramowicz
- Stanisław Gerega
- Marek Idzik
- Tadeusz Sewruk
- Wiesław Suchodolski
- Józefa Synowiecka

Poznań
- Kazimierz Blacha
- Marek Budych
- Jadwiga Drzymała
- Marek Gaj
- Włodzimierz Graj
- Ryszard Grzelak
- Zygmunt Kmieciak
- Ludwik Mikrut
- Piotr Miśkowiec
- Józef Nadolny
- Zbigniew Sromala 

Rzeszów
- Roman Dykas
- Jan Fedyniak
- Henryk Gaweł
- Alicja Feruś
- Jarosław Klimczak
- Katarzyna Krzywonos
- Adam Kuźnia
- Julian Mucha
- Henryk Skicki

Warszawa 45
- Romuald Kubiński
- Ryszard Tarasiewicz
- Eugeniusz Jendral
- Teresa Kłosińska
- Julian Kirdejko 

Warszawa 2134
- Tadeusz Najbauer
- Andrzej Szews
- Stanisław Strzałkowski
- Alina Rosiak
- Maciej Pachocki

Wrocław
- Elżbieta Pacuła
- Maria Baranowska
- Ryszard Kołodziej
- Janina Zając
- Tadeusz Srokowski
- Zenon Idec
- Tadeusz Banach

EmiTel
- Danuta Urbańska
- Jarosław Gracz
- Adam Jantas
- Zbigniew Kuć
- Krzysztof Pietrusiak
- Marek Połeć
- Jacek Wojtczak

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami