Aktualności

"Oby Wasza praca i codzienny trud zawsze były doceniane". Piotr Duda składa życzenia na Dzień Kobiet

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 19

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda składa wszystkim paniom najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Wszystkim naszym Paniom, a w sposób szczególny Członkiniom i Sympatyczkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Oby Wasza praca oraz Wasz codzienny trud zawsze były doceniane i dobrze nagradzane. Życzę pomyślności i samych sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność"

PIP w 2019 r. zamierza przeprowadzić 70 tys. kontroli

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 18

Według szacunków Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. przeprowadzimy 70 tys. kontroli – poinformował w środę główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. 

Z danych zaprezentowanych  na konferencji prasowej wynika, że w 2018 r. wpłynęło 54 tys. skarg i było ich o ponad 4 tys. więcej niż w 2017 r. Każdego roku ponad 40 proc. skarg dotyczy naruszania przepisów o czasie pracy oraz o wypłacaniu należności pracowniczych.

W bieżącym roku, według szacunków Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzonych zostanie 70 tys. kontroli. Przeprowadzane będą m.in. w korporacjach oferujących usługi finansowe, prawnicze, telekomunikacyjne oraz pocztowe i kurierskie. sprawdzane będzie m.in. przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę czy też stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Kontrolowana będzie również legalność zatrudnienia obcokrajowców.

Informacja z Komisji Międzyzakładowej

W  dniu 4  marca br. odbyło się w Warszawie spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Głównym tematem spotkania były propozycje pracodawcy dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. Przedstawiono propozycje pracodawcy OPL polegające na zmniejszeniu o połowę ilości klas, poprzez ich połączenie, przy jednoczesnym podniesieniu widełek placowych. Nadal utrzymana byłaby różnica w poziomie wynagrodzeń zasadniczych pomiędzy pracownikami sprzedaży a pozostałymi. Jednocześnie proponuje się dodanie dodatkowej tabeli zaszeregowań dla pracowników sprzedaży, zależnej od poziomu przewidywanej premii (30 i 50%). Proponowane zmiany wymagają dodatkowych środków na podniesienie minimalnych wynagrodzeń. Dlatego pracodawca proponuje przeprowadzić regulację w oparciu o część środków przewidzianych na podwyżki.

KM 04032019 2 KM 04032019 3

Związek proponuje dokonanie regulacji, wynikającej ze wzrostu  płacy minimalnej, z dodatkowych środków, ponad 2,5% przewidzianych, zgodnie z Umową Społeczną, na podwyżki dla nie mniej niż 45% zatrudnionych w OPL.

Obawy dotyczą znacznego zróżnicowaniawysokości podwyżek, w zależności odumiejscowienia w strukturze Spółki. W efekcie objęcie znacznej grupy pracowników na niższych stanowiskach minimalnymi podwyżkami. Zastrzeżenia również budzi znaczny wzrost kwotowy widełek w klasie 50+.

Kolejne rozmowy płacowe z pracodawcą zaplanowane są na 5 marca br.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej zostali zapoznani z sytuacją w NexoTech i trwającym tam sporem zbiorowym o wzrost wynagrodzeń oraz ustaleniami Work Service z ZUS w sprawie uregulowania zaległości w składkach pracowniczych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ugoda w tej sprawie z ZUS została zawarta 28 lutego br.

Duda po spotkaniu z kierownictwem PiS: Najpilniejsze sprawy pracowników będą załatwione

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 35

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie pomiedzy najwyższymi władzami PiS i przedstawicielami NSZZ Solidarność. Po stronie partii rządzącej w rozmowach udział wzięli prezes Jarosław Kaczyński premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie pracy i polityki rodzinnej Elżbieta Rafalska, edukacji Anna Zalewska, spraw wewnętrznych Joachim Brudziński i sekretarz stanu w ministerstwie energii Grzegorz Tobiszowski. Ze strony Solidarności stawiło się ścisłe prezydium ogólnopolskiego sztabu protestacyjno-strajkowego z Przewodniczącym Piotrem Dudą na czele, który po ponad dwugodzinnym spotkaniu pytany przez portal Tysol.pl o efekty rozmów, powiedział między innymi:

Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 220

W dnia 7-8 lutego odbyły się w Warszawie spotkania Prezydium KM i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiono informację ze spotkania z pracodawcą NexoTech, które odbyło się 4 lutego we Wrocławiu. Zarząd Spółki nie przedstawił żadnych propozycji w sprawie wzrostu wynagrodzeń, oczekując na efekty rozmów z OPL na w sprawie świadczenia usług na nowy okres. W obecnej chwili bierze pod uwagę jedynie podwyżki  w indywidualnych przypadkach.

Sytuacja w firmach partnerskich była również przedmiotem rozmów z Zarządem OPL. Przewiduje się wdrożenie nowego modelu współpracy z Partnerami Technicznymi. Zmniejszenie ryczałtów za obsługę sieci stacjonarnej ma być rekompensowane wzrostem udziału PT w inwestycjach, FTTH  oraz programie Reduktor.

Prezydium zostało upoważnione przez KM do podjęcia dalszych działań  w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Przedstawiono informacje ze spotkania z  Work Service, które odbyło się w dn. 7 lutego br. w Warszawie. Wiceprezes Zarządu  przedstawiła przyczyny problemów finansowych spółki oraz plany wyjścia z zadłużenia, w tym uregulowania składek na rzecz ZUS.

KM 08022019 1 KM 08022019 2

Omówiono propozycję OPL w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2019. Pracodawca przedstawił propozycję spłaszczenia tabeli zaszeregowań, skutkującej  zwiększeniem rozpiętości zaszeregowania z jednoczesnym zwiększeniem stawek minimalnych i maksymalnych. Rozmowy płacowe będą kontynuowane. Przedstawiono stanowisko OPL w sprawie pracy zdalnej, której pilotaż jest obecnie kontynuowany. Oczekiwane są spotkania dot. sytuacji w OPL, w tym: ws. DiSU,  salonów sprzedaży i call center, ryczałtów z dyżury domowe.

Omówiono sytuację w ORE i rolę  związków zawodowych wynikającą z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. KM przyjęła uchwałę ws. wzrostu wynagrodzeń w MDPS Przemyśl. Planowany jest udział przedstawicieli KSPT w kongresie wyborczym UNI Global ITC. Przedstawiono przygotowania do 30. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę, która odbędzie się w dniu 18 maja 2019 r.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami